Pour féliciter 2023 přeje kolektiv kroměřížského odborného pracoviště

Příjemně strávené vánoční svátky, do nového roku jen to dobré a hlavně hodně zdraví přeje kolektiv kroměřížského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu.

 
*) detail morového sloupu Nejsvětější Trojice v Kroměříži
Morový sloup byl nominován v roce 2022 na cenu NPÚ Patrimonium pro futuro v kategorii II. Restaurování památky, viz bit.ly/sloup-nejsvetejsi-trojice-kromeriz