On-line přednáška Významné dřeviny Podzámecké zahrady v Kroměříži I. část

Metodické centrum zahradní kultury odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži každoročně připravuje přednáškový cyklus Zahradní kultura v souvislostech. Vzhledem k aktuálním vládním protiepidemickým opatřením připravilo pro příznivce památek zahradního umění přednášky 7. ročníku v on-line formátu.

On-line přednáška Významné dřeviny Podzámecké zahrady v Kroměříži představí ve své první části jehličnany, které se v kroměřížském krajinářském parku nacházejí.

Podzámecká zahrada v Kroměříži zabírá svou rozlohou 64 hektarů, je součástí areálu památky UNESCO Arcibiskupského zámku s historickými zahradami. Zahrada byla založena počátkem 16. století, v 17. století byla přebudována na zahradu barokní, v 19. století na stylový krajinářský park a dnes je zde vysázeno přes 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky i Asie.

Přednášku připravil Ing. Pavel Bleša, DiS. z Metodického centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži.