20. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace

Dovolujeme si Vás pozvat na již 20. ročník specializované konference stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace, která se bude konat 20.–23. června 2023 v Brně na půdě Fakulty stavební VUT.

Hlavním tématem konference jsou vertikální komunikace v nejširším slova smyslu, schodiště, rampy, ale i výtahy, vertikální komunikace ve veřejném prostoru, dále též zařízení sloužící k vertikálnímu transportu stavebního materiálu či jiných komodit. Součástí konferenčního programu budou i dvě doplňková témata, blok věnovaný aktuálním kauzám památkové péče či obecným ideovým východiskům badatelské a památkářské praxe a blok určený pro významné nové badatelské poznatky mimo hlavní tématický okruh konference. V neposlední řadě Vás čeká řada zajímavých exkurzí po Brně a jeho okolí. Veškeré podrobnosti najdete v přiložené pozvánce, v níž je i odkaz na přihlašovací formulář.

Těšíme se na Vaši účast.

Pozvánka ke stažení (PDF).