Snímkování sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci dronem

Dne 13. května 2022 proběhlo na Horním náměstí v Olomouci snímkování sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice pomocí bezpilotní helikoptéry.

Sloup Nejsvětější Trojice má výjimečné postavení v barokní sochařské a architektonické tvorbě 1. poloviny 18. století. Jeho architektonická koncepce, rozsah sochařské výzdoby a monumentalita (výška 32 m) nemá adekvátní konkurenci v evropském kontextu. Svým budováním v letech 1716-1754 patří olomoucký sloup k poslednímu příkladu masivní vlny budování podobných monumentů středoevropských měst.

Kolem střední architektury vybudované na půdorysu šestiúhelníku a přístupné po několika stupních, jsou na hranách umístěny sochy světců v nadživotní velikosti na vysokých profilovaných reliéfně zdobených soklech, a to ve třech podlažích nad sebou, celkem 18 figur. Spodní řada figur je obehnána balustrádou s vázami a světlonoši. Uvnitř střední architektury je kaple a plášť jádra je zdoben figurálními reliéfy, pilastry a římsami. Na střední architektuře spočívá na volutovém soklu šestiboký kanelovaný dřík s korintskou hlavicí. V jeho spodní polovině je na něm umístěna figurální skupina vznášejících se andělů a Panny Marie, na vrcholu pilíře spočívá velké sousoší Nejsvětější Trojice.

Bližší informace o sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice lze naleznout v Památkovém katalogu NPÚ:

https://www.pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice-12294619

Sloup byl zapsán na Seznam světového dědictví v roce 2000 jako desátá úspěšná nominace (https://www.npu.cz/pamatky-unesco), od roku 2001 je prováděn NPÚ roční monitoring statku, v rámci kterého je také sledován technický stav díla. Poslední komplexní restaurování bylo dokončeno v roce 2001, v současné době Sloup opět vyžaduje restaurátorský zásah.

Účelem snímkování pomocí dronu, jež se provádí v rámci vědecko-výzkumného úkolu NAKI II NPÚČVUT Praha (https://www.dronument.cz) – „Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi“, by měl být detailní záznam aktuálního technického stavu památky a vyhotovení 3D modelu jak pro propagační účely města, tak pro dlouhodobé monitorování tohoto statku světového dědictví. Získané informace budou užitečné pro zachycení změn po připravovaném restaurování. Ambicí NPÚ  je provádět takové snímkování v pravidelných cyklech např. 5 let a ze získaných dat lépe hodnotit potřebu pravidelné či mimořádné údržby.

NPÚ děkuje všem partnerům, zejména Městu Olomouci a jeho magistrátu za spolupráci a umožnění realizace letu.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Sandra Kolářová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 134, 725 718 061
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc