Jeřáby táhnou na Jakobínku

Ověřme si fyzikální principy, na základě kterých se stavělo ve středověku.

Termíny a místo realizace:

 • 11. - 14. června 2019
 • hrad Rožmberk
 • nutná rezervace předem, kontakt: Eva Neprašová, mob. 777 454 383, e-mail: neprasova.eva@npu.cz

Cílová skupina:

 • žáci 2. stupně ZŠ (doporučeno pro žáky šestých, sedmých tříd) nebo odpovídající ročník víceletých gymnázií. Žáci by již měli být seznámeni s učivem fyziky o působení sil.

 • rodiny s dětmi

 • celková doba realizace: 90–160 minut (program Jeřáby táhnou na Jakobínku + doplňující program o stavebně-historickém vývoji hradu Rožmberk)

Anotace:

Kdo je silnější? Ten, kdo má větší sílu? Pojď, dáme páku a ukáže se! Jak to, že může vyhrát mnohem menší síla nad větší? Umíme své síly využít? Posuneš břemeno, které má mnohem větší hmotnost než ty? Proč tohle dokázali lidé už před několika sty lety? Protože byli blíž přírodě a jejím mechanickým zákonům a díky tomu používali jednoduché stroje, které jim pomáhaly zvládat pohyb těžkých těles. Například dopravu stavebního materiálu až nahoru na věž.

Kontext:

Český jazyk, pravděpodobně jako jediný jazyk na světě má trojí význam pro slovo jeřáb. Může se jednat o strom, druh ptáka, nebo o mechanický stroj pro dopravu břemen. Jeřáb propojuje přírodu s technikou.

Jeřáb jako stroj používali už středověcí stavitelé, podobný se dochoval ve skicáři geniálního multifunkčního tvůrce Leonarda da Vinci. Tito myslitelé a konstruktéři pečlivě pozorovali přírodu, nechali se inspirovat jejími zákony a využívali je ve svůj prospěch, například při stavbě věží hradů, zámků a chrámů. My dnes obdivujeme různé památky a ptáme se, jak to mohli tenkrát dokázat? Přitom stačilo pochopit souvislosti mezi působením sil, rovnováhou a těžištěm a proniknout do tajů mechaniky pohybu.

Naši předci nezapomněli získané vědomosti, zkušenosti a osvojené dovednosti předávat dál, a tak je uchovávat pro další generace. V současné digitální a virtuální době se ztrácí schopnost lidí si manuálně poradit se základními mechanickými úkony, téměř zanikají běžné dovednosti, kdysi existenciálně potřebné, nyní považované za zbytečné, protože je za nás provede nějaký elektronický automat. A my potom zíráme na jednoduché řemeslné operace jako na něco exotického.

Naštěstí jsou i dnes mezi námi lidé jako pan Růžička, mistr tesařský, člověk vpravdě renesanční, který dokáže pracovat autentickými metodickými postupy, starými přes půl tisíciletí, ale dodnes funkčními, ekologicky šetrnými, energeticky nenáročnými, o logistickém a administrativním aparátu nemluvě. Využijme unikátní rekonstrukce věže Jakobínka, nahlédněme do práce řemeslníků, kteří se nechali inspirovat přírodními zákony poselstvím předků, propojili zručnost svých rukou s vědomostmi o síle, zkušenostmi z práce s jednoduchými nástroji a stroji, aby nám předvedli zázrak dokonalosti lidského umění, které dnes už téměř nikdo neovládá. Nechme se poučit o tom, že tyto činnosti nejsou vůbec zbytečné i pro moderního člověka 21. století.

Východiska a hlavní cíle:

Projekt na restaurování věže Jakobínka je svého druhu ojedinělým experimentem. Využívány jsou středověké stavební technologie, včetně funkční repliky stavebního jeřábu a středověkého dřevěného lešení. To vše za pomoci autentických ručních nástrojů a jednoduchých mechanických strojů. Projekt, který připravil Národní památkový ústav ve spolupráci s metodickým centrem pro vzdělávání v Telči a tesařským mistrem a projektantem lešení a jeřábu panem Petrem Růžičkou zahrnuje i doprovodný edukační program pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.

Hlavní cíle:

 • seznámit žáky s fyzikálními principy, na základě kterých se stavělo ve středověku, a které se ověřují při experimentální rekonstrukci věže Jakobínka
 • ukázat osvědčené historické řemeslné postupy v praxi
 • zprostředkovat zážitek – možnost prakticky si vyzkoušet to, co ve škole nelze
 • propojovat souvislosti mezi historií, technikou a lidským myšlením
 • nalézt průřezová témata pro fyziku, dějepis a pracovní činnosti
 • uvědomit si, že budoucnost lidstva není určena jen rychlostí vývoje informačních technologií a sociálních sítí, ale i uchováním tradic, moudrostí, sepjetím člověka s přírodou, přebíráním zkušeností předků a učením se jejich dovednostem

 

Materiál a pomůcky:

Funkční model jeřábu s otočným ramenem, vozík s pákovým pohonem, postroj pro upevnění paže do jednoramenné páky, dřevěné tyče, dřevěná břemena – kvádry s úchytem pro zavěšení, dvouramenná páka, pevná kladka, volná kladka, nakloněná rovina se smykovým třením, stavebnice Merkur.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

 • koordinační, projektový a programový pracovník
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice 37021