Medailonek ředitele

Nepodléhá CC

Ing. Daniel Šnejd

Ing. Daniel Šnejd

V oboru památkové péče pracuje od roku 1999, kdy nastoupil do Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích jako odborný referent a dokumentátor v oddělení památkových průzkumů a monitoringu památek světového dědictví. V roce 2007 byl v této instituci pověřen vedením odboru památkových průzkumů a monitoringu památek světového dědictví. Od roku 2009 do července 2014 byl vedoucím referátu památek s mezinárodním statusem, poté zastával funkci vedoucího oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace.

Hlavním předmětem jeho práce bylo zejména sledování stavu a proměn Českého Krumlova a Holašovic, dvou památek zapsaných do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a stavebněhistorické průzkumy analyzující stavební vývoj a proměny funkcí nemovitých kulturních památek na jihu Čech a sloužící jako odborné podklady pro jejich ochranu. Aktivně je zapojen do několika vědeckovýzkumných projektů a publikuje odborné studie o jihočeském památkovém fondu v tematickém rozsahu od šlechtických sídel až po venkovskou architekturu.

V roce 2006 dokončil studium v magisterském programu stavební inženýrství na Stavební fakultě VUT v Brně. V rámci pedagogické činnosti spolupracuje zejména s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, kde vede bakalářské práce tematicky zaměřené na stavebněhistorický průzkum a regeneraci památkově hodnotných objektů. V cyklu přednášek Ochrana památek, určeném studentům stavebních oborů, se věnuje tématu stavebněhistorický průzkum. Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích přednáší o památkách s mezinárodním statusem a stavebněhistorických průzkumech.

Ve vlastních odborných aktivitách se zaměřuje zejména na stavebněhistorické průzkumy feudálních sídel, měšťanských, církevních, hospodářských a technických staveb, památek lidové či zahradní architektury.

Funkci ředitele Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích zastává od 1. 6. 2015.