České Budějovice usilují o celostátní titul Historické město roku 2022

Město České Budějovice je Historickým městem roku 2022 v Jihočeském kraji a postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Celostátní vítěz soutěže a držitel titulu Historické město roku 2022 bude vyhlášen Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v dubnu 2023. V krajském kole se o titul ucházela také města Prachatice a Trhové Sviny.

Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR již od roku 1994 s cílem ocenit města, která na tomto poli dosáhla nejlepších výsledků.

O titul Historické město roku 2022 usilovala v Jihočeském kraji tři města - České Budějovice, Prachatice a Trhové Sviny. Odborná komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v lednu 2023 všechna tři města navštívila, vyhodnotila jejich přihlášky a vítězem krajského kola vyhlásila město České Budějovice. Prachatice se umístily na druhém místě, třetí pozici získaly Trhové Sviny.

Město České Budějovice se svými 247 kulturními památkami patří k nejvýznamnějším památkovým rezervacím Jihočeského kraje,“ uvádí Daniel Šnejd, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích a dodává: „oceňujeme zdařilou obnovu historických průčelí několika významných měšťanských domů a z dlouhodobého hlediska především postupnou obnovu areálu bývalého dominikánského kláštera, celkovou rekonstrukci radnice, opravy zachovalých hradebních věží a dominant města - Samsonovy kašny a Černé věže“. V posledních letech se město systematicky zaměřuje také na zlepšování kvality veřejných prostranství, to ovlivňuje vzhled a atraktivitu města a podporuje konání celé řady kulturních akcí. Vítaným počinem je vydání Manuálu pro regulaci reklamy na veřejných prostranstvích.

Město Prachatice patří již řadu let oprávněně mezi nejlépe hodnocená města v rámci soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Do Programu regenerace MPR a MPZ se aktivně zapojuje již od roku 1993, díky tomu dosáhlo v rámci obnovy a péče o památkové hodnoty výrazné proměny historického jádra města ve velmi atraktivní prostředí. „Město Prachatice efektivně využívá možnosti financování obnovy památek z Programu regenerace MPR a MPZ,“ informuje Šnejd a oceňuje vysokou kvalitativní úroveň obnovy památek. Porota pozitivně hodnotila např. probíhající revitalizaci Štěpánčina parku, který se nachází v těsné blízkosti městské památkové rezervace, restaurování sgrafitové výzdoby dvora radnice či restaurování kaple sv. Filipa Neri, kterou město nominovalo na Památku roku 2022. Titul Historické město roku získaly Prachatice v roce 2002, v regionálním kole soutěže se nyní umístily na druhém místě.

Město Trhové Sviny začalo finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ intenzivněji využívat od roku 2020. „Vzhledem k malé rozloze městské památkové zóny a počtu kulturních památek lze rozsah a kvalitu obnov památek hodnotit velmi pozitivně,“ konstatuje Šnejd. Komise ocenila nahrazování asfaltového povrchu vybraných komunikací kamennou dlažbou a doporučuje pokračovat podle předložené studie. Jako významný počin komise ohodnotila akvizici fary, kterou město Trhové Sviny odkoupilo, nyní řeší její havarijní stav a v budoucnu bude její potenciál využívat pro pořádání kulturních a společenských akcí. V rámci Jihočeského kraje se město Trhové Sviny umístilo na třetím místě.

Celostátní komise složená ze zástupců Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude nyní navštěvovat vítězná města jednotlivých krajských kol. Vítěz celostátního kola soutěže a držitel titulu Historické město roku 2022 bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2023 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. Mezi jihočeská města, která získala titul Historické město roku, patří kromě Prachatic (2002), také Slavonice (2017), Jindřichův Hradec (2007) a Třeboň (1996).

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 vítěznému městu Svitavy. Od roku 1996 je Cena předávána při příležitosti slavnostního setkání, které je zároveň oslavou Mezinárodního dne památek a sídel. Vítězové krajských kol obdrží z Programu regenerace 100 000,- Kč a pamětní list. Vítěz celostátního kola soutěže získá, kromě práva užívat příslušný rok titul „Historické město roku“, hlavní cenu 1 000 000,- Kč, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní grafický list od předních českých umělců.

Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) byl ustaven vládním usnesením z března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje historických jader měst a obcí. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS).

 

Více informací o Programu regenerace MPR a MPZ naleznete rovněž na webových stránkách Ministerstva kultury: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-cs-282

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

Ing. Daniel Šnejd

  • ředitel/ka územního odborného pracoviště
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 120, 724 053 332
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice
Nepodléhá CC

Bc. Eva Neprašová

  • koordinační, projektový a programový pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 387 312 140/kl. 122, 777 454 383
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Českých Budějovicích
Senovážné nám. 230/6, České Budějovice