Obnova historické radnice v Táboře

Stará táborská radnice z přelomu 15. a 16. století patří mezi nejvýznamnější historické radnice v České republice. Z iniciativy pracovníků Městského úřadu v Táboře byl připraven projekt na její celkovou obnovu a revitalizaci, při níž se nad rámec zadání podařilo učinit několik významných objevů.

  • Pohled na obnovenou radnici v Táboře

    Pohled na obnovenou radnici v Táboře

Radnici v centru Tábora lze díky monumentálnímu klenutému dvoulodnímu sálu srovnávat s radnicí na Novém Městě pražském či některými radnicemi ve Slezsku. Díky rekonstrukci z let 1876–1878 zároveň patří k významným projevům historizující architektury na jihu Čech.

Radniční sál se síťovou klenbou byl zaklenut roku 1514 pod vedením stavitele Wendela Roskopfa ze Zhořelce, který zde roku 1516 vytesal i rozměrný městský znak. V objektu se zachovalo jak množství stavebních konstrukcí a řemeslných prvků z doby gotiky a renesance, tak i doklady pozdějších úprav až do nynější novogotické podoby, která byla provedena podle návrhu architekta Josefa Niklase.

Během rekonstrukce v letech 2018–2020 byl obnoven vnější plášť objektu, a to včetně statického zajištění štítů. V interiéru souběžně proběhly restaurátorské práce. V dvoulodním sále byla vyměněna dlažba z druhé poloviny 20. století a rekonstruována polychromie klenebních žeber. Restaurátoři ošetřili kamenný městský znak z roku 1516 a řadu raně novověkých graffiti. Rekonstrukcí prošel vstupní prostor v přízemí. Byly sanovány prostory pozdně gotického krovu radnice a věže, a to s ohledem na možnost vstupu návštěvníků. Na věži se podařilo obnovit hodinové ciferníky tzv. českého orloje.

Historická táborská radnice před restaurováním Radniční sál se síťovou klenbou po obnově

Realizací projektu se podařilo uskutečnit i několik významných objevů. V půdním prostoru byl nalezen záklopový trámový strop, který je po transferu prezentován v místnosti galerie ve druhém podlaží. V dvoulodním sálu se síťovou žebrovou klenbou, který je druhým největším radničním sálem v ČR, byla podle aktuálních nálezů rekonstruována polychromie klenebních prvků. Sál tak získal podobu, jakou měl nedlouho po svém vzniku na počátku 16. století. Obdobně zdařile se podařilo obnovit novogotickou fasádu radnice včetně původního barevného řešení.

Projekt rekonstrukce radnice vytvořil kolektiv architektonického studia ASKA vedeného Ing. arch. Janem Stachem. Díky restaurování a obnově polychromie klenebních prvků v sále i rekonstrukci fasády se podařilo zachránit a obnovit původní podobu obou nejvýznamnějších stavebních etap tohoto unikátního objektu.

Za Jihočeský kraj nominovalo územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

Na cenu NPÚ v kategorii I. Obnova památky bylo nominováno město Tábor, zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem, a architektonické studio ASKA, zastoupené Ing. arch. Janem Stachem.

Cena Patrimonium pro futuro

Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihuje, co se v oblasti památkové péče podařilo, a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.