Návrat do standardního režimu práce

S účinností k 1. květnu 2020, v návaznosti na uvolňování opatření vlády ČR, je generální ředitelkou NPÚ nařízen návrat ke standardnímu výkonu práce na všech územních pracovištích pro veřejnost ve standardních úředních hodinách platných před omezením provozu. Za předpokladu, že stále platí upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. Osobní kontakt lze uskutečnit, na přechodnou dobu, po předchozí domluvě v konzultačních hodinách.

Knihovna našeho pracoviště má následnou úpravu provozu:

Po dobu omezeného provozu z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 je knihovna a badatelna zpřístupněna odborným pracovníkům NPÚ a veřejnosti při dodržování bezpečnostních a ochranných pravidel, včetně omezení počtu max. 6 osob na pracovišti:
  • a. absenčně lze knihovní jednotky půjčovat pouze zaměstnancům NPÚ, případně spolupracovníkům v rámci vědeckovýzkumných úkolů a studentům programu památkové péče NPÚ;
  • b. prezenčně lze knihovní jednotky půjčovat ostatním registrovaným čtenářům dle stávajícího výpůjčního a badatelského řádu.
  • c. prezenční studium dokumentačních fondů je možné po vyplnění badatelského listu dle stávajícího badatelského řádu.
 
Badatel si požadované knihovní jednotky, či dokumenty dohledá na webu Národního památkového ústavu ve vyhledávacím systému Carmen (https://iispp.npu.cz/carmen/library/olomouc/), v případě knihoven i v lístkovém katalogu (https://iispp.npu.cz/web/guest/rozcestniky/knihovny), v případě dokumentačních fondů (pro prezenční studium) standardní mailovou a telefonickou komunikací. Dostupnost titulu si badatel ověří a objedná mailem, či telefonicky. Požadovanou objednávku potvrdí pracovník knihovny badateli opět mailově nebo telefonicky a dohodnou přesný termín návštěvy v knihovně.
 
Aktuální otevírací doba knihovny je v pracovních dnech PONDĚLÍ, STŘEDA, TEK  v době od 8 do 12 hodin po předem dohodnutém/rezervovaném termínu, aby nedošlo ke kumulaci většího počtu osob. Každý badatel je povinen být při vstupu do budovy NPÚ vybaven rouškou, doporučujeme i rukavice. Při vstupu do knihovny badatel provede dezinfekci rukou, a musí zachovat rozestupy nejméně 2 metry. Příslušné rozestupy je nutné dodržovat také při vypůjčování a vracení knih a dokumentů. Na pracovišti, kde je prováděna výpůjční služba, pracuje s uživatelem služeb pouze jedna osoba.