Historickým městem roku 2022 v Olomouckém kraji je město Šternberk

Vítězem v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v Olomouckém kraji se stalo pro rok 2022 město Šternberk.

Město Šternberk včetně historického centra města dosahuje viditelných výsledků v proměně a regeneraci. Hlavním smyslem regenerace městské památkové zóny je napomoci k záchraně a obnově nejcennějších částí architektonického dědictví města. Z nich lze zmínit především obnovné práce provedené na objektu bývalého augustiniánského kláštera (např. obnova fasády či restaurování vstupních dveří a portálů). Na území městské památkové zóny bylo v minulých letech také realizováno množství zásadních akcí, které vedly k významnému zhodnocení jednotlivých objektů včetně jejich zpřístupnění a prezentace veřejnosti.

Komise vysoce zhodnotila dlouhodobou péči o památkovou zónu vč. dominant města a uvolňování značných finančních prostředků na údržbu a postupnou rozumnou obnovu kláštera při složitém hledání využití tak rozlehlého komplexu. Ocenila také souvislou finanční podporu vlastníků nemovitostí v chráněném území formou vlastního dotačního programu města. Zároveň komise zdůraznila cenu „obydlenosti“ památkové zóny. Příkladná je taktéž péče o památky místního významu, spolupráce s církvemi a Správou státního hradu Šternberk, bohatý společenský život a pěstování tradic.

Vyhlášení města Šternberk Historickým městem roku 2022 v Olomouckém kraji mu zajistilo automatický postup do celostátního kola v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ.

Cena je výsledkem společné snahy Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ohodnotit výsledky dosažené v oblasti péče a obnovy plošně chráněných památkových celků za pomoci Programu regenerace MPR a MPZ.

Více informací ke Statutu udílení Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace zde:

https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon-cs-1178

Cena a z ní vyplývající právo užívat titul Historické město roku, je udělována od roku 1994 Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj. Sestává z křišťálové plastiky, pamětního grafického listu a finanční částky jeden milion korun. Udělována je vždy při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále Pražského hradu. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl ustanoven vládním usnesením v roce 1992 k záchraně a rozvoji historických jader měst a obcí. Dosud jediným celostátním vítězem z Olomouckého kraje se po mnohaletém úsilí a přesvědčivých výsledcích v oblasti památkové péče stalo v roce 2008 město Šternberk.

Dosavadní držitelé titulu Historické město roku: Svitavy 1994, Kadaň 1995, Třeboň 1996, Kroměříž 1997, Klášterec nad Ohří 1998, Kutná Hora 1999, Litomyšl 2000, Nový Jičín 2001, Prachatice 2002, Spálené Poříčí 2003, Františkovy Lázně 2004, Česká Kamenice 2005, Polná 2006, Jindřichův Hradec 2007, Šternberk 2008, Beroun 2009, Znojmo 2010, Uherské Hradiště 2011, Jilemnice 2012, Chrudim 2013, Cheb 2014, Příbor 2015, Jičín 2016, Slavonice 2017, Brtnice 2018, Štramberk 2019, Havlíčkův Brod 2020, Boskovice 2021.

Přejeme městu Šternberk hodně štěstí do boje v celostátním kole soutěže, aby se tak opakovalo jeho vítězství z roku 2008.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Sandra Kolářová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 134, 725 718 061
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc