Čelenka s českými granáty a další významné nálezy u kostela sv. Mořice v Olomouci

Okolí olomouckého kostela sv. Mořice patří do oblasti historického jádra města, kde bylo již v minulosti zaznamenáno osídlení jak z pravěku, tak středověku. Zvláště významné situace se podařilo dokumentovat již v 70. letech 20. století v místě staveniště obchodního domu Prior. Výkopové práce při rekonstrukci vodovodu podél jižního a západního průčelí chrámu tak neunikly pozornosti archeologům Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Olomouci.

Záchranný archeologický výzkum byl v zasažené ploše zahájen 5. dubna 2022 a postupoval souběžně s trasou rekonstruovaného vodovodu. Jelikož se u kostela sv. Mořice pohřbívalo až do roku 1784, bylo možné očekávat archeologické nálezy související právě s ukládáním lidských ostatků. Jejich pozůstatky se v druhotných neanatomických polohách nacházely takřka v průběhu celé stavby. Všechny lidské kosti byly po skončení výzkumu pietně uloženy zpět na původní místo. Společně s nimi se ve vrstvách vyskytovaly také součásti oděvů zemřelých, mince, ozdoby a drobné svátostky jako například medailonky a křížky. Mezi nimi lze vyzdvihnout nález fragmentu textilní čelenky zdobené kovovými pozlacenými dracouny, říčními perlami a českými granáty nebo například torzo relikviáře z barevného kovu i s dochovanou relikvií. Čelenka byla nalezena společně s částí lidské lebky. Mezi ní a lebeční stěnou zůstaly dochovány vlasy pohřbené ženy.

Areál pohřebiště vymezovala až do jeho zrušení hřbitovní zeď. Její dvě části (starší a mladší) se podařilo odkrýt při východním okraji severojižního průběhu vedení ulice Opletalova. Mladší zdivo bylo dokumentováno pouze na profilu výkopu pro kanalizaci. Pravděpodobně z něj zůstala jen tenká skořepina a původní šířka byla poničena kanalizačním vedením již v minulosti. V celé své šířce (přibližně 80 cm) se dochoval základ starší zdi, která ve stejném směru předstupovala ještě více na západ, tedy blíže ke kostelu. Na několika následujících místech trasy vodovodu byly zjištěny rovněž zbytky dalších zděných konstrukcí. Jejich interpretace vzhledem k malému rozsahu realizovaných prací zůstává velmi nejasná. Lze však do jisté míry předpokládat, že by mohly být spojovány s některými z písemných pramenů známými hřbitovními kaplemi.

Vedle archeologických nálezů a situací, které souvisí s fungováním hřbitova v prostoru kolem chrámu sv. Mořice, byly na několika místech dokumentovány také zbytky středověkých odpadních vrstev, jež dokládají existenci hospodářských dvorků. Z nich se podařilo vyzvednout několik fragmentů dřev, které budou dále dendrochronologicky datovány, několik kusů kůží, mezi nimiž byla rozpoznána část boty, a v prostředí středomoravských měst poměrně výjimečný nález vlněné textilie s keprovým vzorem a zachovaným pevným okrajem.

Terénní část záchranného archeologického výzkumu byla ukončena 20. května 2022. V současnosti probíhá konzervace a zpracovávání archeologických nálezů zaměstnanců archeologického pracoviště NPÚ ÚOP v Olomouci.

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Mgr. Sandra Kolářová

  • redaktor
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 585 204 134, 725 718 061
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Olomouci
Horní náměstí 410/25, Olomouc