Oddělení specialistů

Oddělení specialistů zahrnuje památkáře, jimž je svěřen výkon činností odboru péče o památkový fond ve vybraných specializacích oboru památkové péče. Památkáři specialisté mají působnost pro celé území Královéhradeckého kraje.