Lidová architektura

Venkovská nebo také lidová architektura, to nejsou jen zemědělské usedlosti, tedy obytné domy a jejich hospodářské zázemí, ale také mlýny a hamry, kovárny, sušárny, hospody, školy a podobně. Patří sem i drobná architektura jako kaple, zvonice, boží muka, kříže, studánky aj., to vše zasazené do kulturní krajiny utvářené tisíciletou činností člověka.

Podoba vesnic a venkovských staveb se liší region od regionu, základem je ovšem vždy funkčnost zemědělského provozu, povýšená estetickým ztvárněním. Odlišnosti jsou dány úzkým sepětím lidí s krajinou a závislostí na klimatu, způsobu obživy, příslušnosti k určitému etniku či sociálním postavení.

Vedle solitérních památek hraje při ochraně venkovské zástavby mimořádně významnou roli plošná památková ochrana. Specialista josefovského pracoviště se podílí na péči o 2 vesnické památkové rezervace a 14 vesnických památkových zón, jež reprezentují typologickou, konstrukční, uměleckořemeslnou i sociální bohatost vesnického stavitelství u nás.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Jan Tlučhoř

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 531, 724 663 821
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102