Restaurování

Umělecká a uměleckořemeslná díla, která jsou kulturní památkou, jsou artefakty vysoce hodnotné, a přitom často mimořádně náchylné k poškození. Škodí jim nejen nedbalost či nedostatek péče, ale stejně nevhodné jsou naopak příliš razantní nebo neodborné opravy. Stát proto tyto cennosti před poškozením chrání a jejich opravu svěřuje výhradně do rukou odborníků.

Restaurování a konzervaci (ale i další součásti restaurátorského procesu, např. rekonstrukci, zhotovení kopií a podobně) uměleckých a uměleckořemeslných kulturních památek může provádět pouze restaurátor s povolením ministerstva kultury; k jeho práci se pak vyjadřuje specialista na restaurování. 

Specialista na restaurování připravuje analýzy a další odborné podklady pro řadu institucí i pro právnické a fyzické osoby. Vypracovává vyjádření pro výkonné orgány státní památkové péče, jež jim slouží jako podklad k vydání závazného rozhodnutí o restaurování, přidělení dotací na restaurování a podobně. Poskytuje konzultace v terénu či v ateliéru u konkrétní památky, spolupracuje při formulaci restaurátorských koncepcí a v průběhu restaurování zajišťuje odbornou pomoc. Je odborným partnerem pro majitele památek, restaurátory a další zainteresované.

NPÚ zveřejňuje evidenci realizovaných restaurátorských akcí

Ministerstvo kultury zveřejňuje seznam osob s povolením Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Pavla Laštůvková

  • památkář
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 537, 778 761 568
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102

Mgr. Marta Daňková

  • pracovník památkové péče
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 537, 724 663 668
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102