ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP středních Čech

NPÚ, ÚOP středních Čech

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek ve Středočeském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče ve Středočeském kraji v plném rozsahu daném zákonem

Výstava Památky s příběhem představuje obnovené skvosty středních Čech. V červenci ji můžete zhlédnout v Kutné Hoře

25.6 - 31.7.2015 | výstava | Kutná Hora
Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu středních Čech v Praze připravilo ve spolupráci se Středočeským krajem výstavu Památky s příběhem, která veřejnosti představí kulturní památky příkladně obnovené za finanční podpory Středočeského kraje v letech 2010–2014. Výstavu je možné po celý červenec navštívit v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře (GASK), v září pak v Botanickém ústavu v Průhonicích.

Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku – konference

14.10.2015 | konference | Praha - Zahrady pod Pražským hradem
Jednodenní specializovanou konferenci, která se se bude věnovat středověkému a raně novověkému oděvu v Čechách, pořádá Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze ve středu 14. října v Ledeburské galerii v zahradách pod Pražským hradem v Praze na Malé Straně.

Letní dílna operativního průzkumu a dokumentace a stavebně historického průzkumu na hradě Švihov

27.7 - 31.7.2015 | seminář | Švihov - hrad
Na Švihově proběhne od pondělí 27. července do pátku 31. července letní škola zaměřená na dokumentaci památek a stavebně historický průzkum, určená především památkářům a studentům. Pořadateli jsou Sdružení pro SHP, Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště v Plzni a Lokti, správa státního hradu Švihov a Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem.