ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP středních Čech

NPÚ, ÚOP středních Čech

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek ve Středočeském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče ve Středočeském kraji v plném rozsahu daném zákonem

Na zámku v Roztokách byla zahájena výstava nazvaná Dobřichovické vily – sídla pražské honorace

26.2 - 20.9.2015 | sdělení, informace | Roztoky u Prahy
Unikátní výstava Dobřichovické vily – sídla pražské honorace, kterou připravil Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a Státním okresním archivem Praha-západ, byla dnes zahájena ve výstavním sále roztockého zámku.

NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze vydalo certifikovanou metodiku věnovanou měřické dokumentaci historických staveb

20.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Metodika má přispět k nápravě dnešního problematického stavu pořizování měřické dokumentace v památkové péči. Zasvěcuje do problematiky zaměřování, vysvětluje rozdíly plynoucí z určení dokumentace, seznamuje s vývojovými trendy, potřebami atp. Podává památkářům a profesionálním měřičům zevrubnou strukturovanou informaci o tom, jak k měřické dokumentaci přistupovat, jaké jsou specifické potřeby zejména v průzkumné oblasti. Ve vztahu k památkářům jde o posílení povědomí o smyslu a významu přesné měřické dokumentace a o schopnost zformulovat co nejlépe zadání.

Průzkumy památek II/2014

18.2.2015 | publikace, metodika, doporučení | Praha
Druhé číslo 21. ročníku časopisu Průzkumy památek přichází do distribuce.

Obnova památek 2015: Beton a památková péče

17.3 - 18.3.2015 | konference | Praha
Patnáctý ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Témata: Betonové konstrukce a prvky staveb z hlediska památkové péče, příklady obnovy.