ÚOP středních Čech
Přejít na: Obsah | Konec stránky
ÚOP středních Čech

NPÚ, ÚOP středních Čech

  • poskytuje odbornou a metodickou pomoc vlastníkům a správcům památek ve Středočeském kraji
  • zajišťuje úkoly státní památkové péče ve Středočeském kraji v plném rozsahu daném zákonem

Pracovní příležitost na NPÚ, ÚOP středních Čech v Praze: památkář, garant území

21.1 - 8.2.2016 | sdělení, informace | Praha
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze přijme pracovníka na místo památkáře – garanta území.

Národní památkový ústav úspěšně zajistil první přesun zdiva z nepálených cihel v historii ČR

7.9.2015 | sdělení, informace | Praha
Ve středu 2. září byl poprvé v České republice úspěšně proveden transfer zdiva z nepálených cihel. Šlo o součást přesunu památkově chráněného domu čp. 65 z Oskořínku v okrese Nymburk do Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem, které v současné době rozšíří celkem pět objektů. Unikátní počin odborně zajistil Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech.