Správa památek

Územní památková správa v Kroměříži zajišťuje a prakticky vede správy státních hradů, zámků a ostatních památek ve čtyřech moravských krajích – Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském. Jde celkem o 25 památkových objektů, z nichž dva, Květná zahrada Kroměříž a Lednicko-valtický areál jsou zapsány na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Územní památková správa v Kroměříži připravuje a realizuje stavební práce na památkách, chystá a dohlíží na obnovy historických zahrad a parků. Tým odborníků z oddělení instalací a expozic eviduje a spravuje vybavení památek, připravuje krátkodobé i dlouhodobé výstavy, renovuje prohlídkové trasy a podílí se na tvorbě zcela nových prohlídkových okruhů. Vydáváme odborné i populárně-naučné  publikace a podílíme se i na vědecko-výzkumných úkolech. Pro odbornou i laickou veřejnost pořádáme přednášky, komentované prohlídky i mimořádné návštěvy památek v rámci různých svátků, výročí či událostí. Nedílnou součástí je i propagace námi spravovaných památek jednak v médiích, ale i na internetu formou webů i sociálních sítí, ale i tištených propagačních a informačních materiálů a plakátů.

Územní památková správa v Kroměříži je jedním ze čtyř pracovišť Národního památkového ústavu  spravující státní památky v krajích:

Jihomoravském: hrad Bítov, zámek Bučovice, zámek Kunštát, zámek Lednice, zámek Lysice, zámek Milotice, hrad Pernštejn, zámek Rájec nad Svitavou, zámek Uherčice, zámek Valtice, hrad Veveří, zámek Vranov nad Dyjí, vila Stiassni v Brně 

Zlínském: hrad Buchlov, zámek Buchlovice, zámek Vizovice, Květná zahrada Kroměříž

Olomouckém: hrad Bouzov, zámek Jánský Vrch, hrad Šternberk, zámek Velké Losiny

Moravskoslezském: Důl Michal, zámek Hradec nad Moravicí, zámek Janovice, zámek Raduň