Inspirujte se

Národní památkový ústav se rozhodl v roce 2014 upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče, ukázat, co se povedlo, a ocenit ty, kteří se o to přičinili. Vyhlásil první ročník Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro („dědictví pro budoucnost“), jež vyzdvihuje zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví.

Podařilo se opravit, objevit, prezentovat, zachránit ...

Cílem udělování Ceny Patrimonium pro futuro je podpořit vlastníky kulturních památek a ty, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Všichni, kteří vnímají památky a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvědomují si význam kulturního dědictví pro naši identitu a prostředí života a přistupují zodpovědně k jeho zachování, si zasluhují uznání. Národní památkový ústav chce i do budoucna vlastníky kulturních památek v jejich úsilí provázet, poskytovat jim odbornou a metodickou pomoc a podporovat v přesvědčení, že investice do památek mají smysl. Památkáři věří, že ocenění stejně jako další upozorňování na vzorné památkové obnovy a bohulibé počiny v památkové péči, budou podnětem k hlubšímu zájmu veřejnosti o podstatu a principy památkové péče a inspirací pro další pozitivní kroky v této oblasti.

Z metropole

V roce 2021 oslavil magazín České televize Z metropole 15. výročí zahájení svého vysílání. Za dobu existence si získal pevné postavení ve vysílacím...

Horská brána - celkový pohled

V areálu Masarykova nádraží při Hybernské ulici byly odkryty a zdokumentovány součásti novoměstského gotického opevnění Prahy a základy Horské brány....

Trojský zámek - schodiště po restaurování

Zámecký areál, který je od roku 1922 v majetku státu, dnes hlavního města Prahy, byl v období socialismu nákladně rekonstruován, ale na zahradní schodiště...

Interiér budovy  Elektrických podniků hl. m. Prahy po obnově

Sídlo Elektrických podniků bylo svého času největší administrativní budovou v Praze. Patří mezi vynikající stavby z období první republiky, reprezentuje...

Pohled do interiéru po obnově

Provozovna někdejšího železářství firmy „Koula a syn“ prošla na přelomu let 2019 a 2020, více než tři čtvrtě století od svého zřízení, celkovou...

Pohled na ateliér po obnově

Škola architektury AVU prošla v roce 2019, bezmála sto let od své výstavby a otevření, celkovou obnovou. Zvláštností rekonstrukce bylo, že základní koncept...