Malované zbroje na státním zámku Konopiště. Poklady zbrojnic na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu

Detailed information

Category:

Movité památky

Year:

2015

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

264

ISBN:

978-80-87967-02-7

350 Kč

in stock

Buy

350 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Brno

Katalog představuje konvolut malovaných zbrojí ze zámku Konopiště, který se svým významem, uceleností a uměleckou hodnotou řadí mezi patrně nevýznamnější soubory na světě. Je složená z rodových sbírek vévodů d´Este a markýzů Obizzi, přičemž její historie sahá pravděpodobně až do počátku 16. století.

Publikace zasazuje sbírku malované zbroje do širokého kontextu. Věnuje se historii rodů d´Este a Obizzi, turnajovým slavnostem v Itálii, původu malovaných zbrojí a jejich výzdobě nebo rozboru ikonografického ztvárnění medúzy a její symboliky v umění. Díky spolupráci se zahraničními institucemi ji navíc doplňuje další komparační materiál v zahraničí.

V katalogové části je představena kompletní sbírka, včetně položek nalézajících se aktuálně mimo sbírkový fond Národního památkového ústavu. Jednotlivá hesla obsahují údaje o rozměrech, původu, dataci a jsou doplněna stručným základním popisem.

 

Obsah:
  • Úvod
  • Historie zbrojnice rodů d'Este a Obizzi
  • Turnajové slavnosti v Itálii
  • Původ malovaných zbrojí a jejích výzdoba
  • Ikonografická ztvárnění medusy a její symbolika v umění
  • Katalog
  • Abstract
  • Prameny a literatura
  • Index katalogu