Památky Vysočiny. Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2013

Detailed information

Year:

2014

Place:

Telč

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Telči

Language:

Czech

ISBN:

978-80-905631-5-5

199 Kč

last few

Buy

199 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Telč

 

Obsah:

ODBORNÉ ČLÁNKY
 • Ivan Minář: Venkovské goticko-renesanční sýpky na Vysočině
 • Anna Hamrlová: K ikonografii středověkých nástěnných maleb v Řečici u Humpolce
 • Pavel Borský: Zámecký kostel v Brtnici (Revize podílu Giovanniho Pieroniho)
 • Pavel Macků: Radkov a Dyjice. Zaniklé strážní (?) hrádky východně od Telče
 • Jana Dostálová: Počátky fungování špitálu v Telči s přihlédnutím k dějinám každodennosti na začátku 17. století
 • Iva Steinová: Rodina Nagl (Nagel) a její náhrobky na telčských židovských hřbitovech
 • Lenka Brychtová: Opomíjené sakrální památky. Kapličky na území města Telče
 • Jan Salava: Cyklus maskaronů v zámecké Zbrojnici v Telči
 • Lenka Brychtová: Utajené poklady vodárenské nádrže u Nové Říše
 • František Vícha: Jihlava, asanace v městské památkové rezervaci
 • Viktor Velek: Stručný svatováclavský místopis okresu Třebíč
AKCE OBNOVY
 • Jan Bazala: Kompletní obnova a adaptace židovského domu čp. 10 v Třebíči – Zámostí
 • Lenka Brychtová: Historická vodovodní síť v Jemnici. Obnova vzdušníku
 • Silvie Jagošová: Celková obnova interiéru kostela sv. Filipa a Jakuba v Pavlově
 • Anna Hamrlová, Petr Severa: Vybrané ukázky restaurátorských prací v Kraji Vysočina v letech 2012 a 2013
ZPRÁVY
 • Lucie Bláhová, Lukáš Gregor: Nová prohlídková trasa na zámku v Náměšti nad Oslavou. Apartmán hraběte Haugwitze
 • Ilona Ampapová: Národní památkový ústav otevřel v Telči Edukační centrum
 • Naděžda Rezková Přibylová: Edukační centrum v Lannerově domě v Telči a jeho činnost v roce 2013
 • Tomáš Vícha: Vzdělávání řemeslníků v oblasti péče o kulturní dědictví

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop