Sborník příspěvků odborného workshopu k problematice zachování, obnově a zpřístupňování důlních děl a hornické krajiny

Detailed information

Year:

2014

Place:

Most

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Lokti

Language:

Czech

Number of pages:

130

ISBN:

978-80-904960-4-8

Publikace byla vydána jako výstup odborného workshopu týkajícího se zachování, obnovy a zpřístupňování důlních děl a hornické krajiny, který se konal 22. května 2014.

Cílem akce bylo shromáždit a uceleně rozšířit mezi provozovatele prohlídkových štol, vlastníky montánních kulturních památek, zainteresované úřady i laické zájemce odborné informace, které přispějí k lepší péči a zachování tohoto specifického kulturního bohatství.

Workshop uspořádal Ústecký kraj za podpory Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti.

Obsah:

 • 25 let problematiky starých důlních děl v praxi a legislativním procesu (1988–2013) / Petr Uldrych
 • Podmínky báňské legislativy a provoz prohlídkové štoly / Vratislav Procházka
 • Zpřístupňování důlních děl v Krušných horách – odborné a legislativní aspekty z hlediska ochrany přírody / Vladimír Melichar a Jan Matějů
 • Jsou montánní relikty archeologické památky? / Kryštof Derner
 • Neklidný terén. Vybrané typy povrchových reliktů v zázemí zpřístupněných důlních děl / Ondřej Malina
 • Historická důlní díla a památkové objekty / Josef Řehák
 • Prohlašování montánních objektů za kulturní památky / Alžběta Kratochvílová
 • Krajinné památkové zóny a podmínky ochrany v západním Krušnohoří / Tomáš Karel
 • Vymezování rozsahu krajinných památkových zón Krupka a Háj - Kovářská - Mědník. Průběh a výsledky / Jan Hanzlík a Hana Veselá
 • Výkon státní správy v oblasti památkové péče na území památkových zón krajinného charakteru / Jaroslava Pokludová
 • Hornická kulturní krajina Krušnohoří a její monitoring / Jitka Vlčková
 • Financování kulturního dědictví s přihlédnutím k problematice financování nákladů na zachování, obnovu a zpřístupnění památek montánního charakteru / Ivana Štěrbová a Martina Zahrádková
 • Montanregion a hornoslavkovské hornictví – úvaha i výzva / Miloš Zárybnický

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop