Příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu hradu a zámku Bečov. Katalog veřejné architektonické soutěže

Detailed information

Category:

Obnova památek

Year:

2013

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

ISBN:

978-80-7480-006-1

Autoři textů: Czaba CSORBA, Naděžda GORYCZKOVÁ, Jiří T. KOTALÍK, Tomáš WIZOVSKÝ

V knize a na přiloženém CD jsou prezentovány materiály ze soutěžních prací soutěže "Státní hrad Bečov – příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, územní odborné pracoviště v Lokti" se svolením jejich autorů.

Obsah:

  • Úvod zadavatele soutěže, Naděžda Goryczková
  • Slovo předsedy poroty, Jiří T. Kotalík
  • Architektonická soutěž, její průběh a výsledky z pohledu práva, Czaba Csorba
  • Prezentace jednotlivých soutěžních návrhů
  • Vyhodnocení soutěže
  • Výstava a konference v NTM – prezentace soutěžních návrhů, Tomáš Wizovský
  • Soutěžní porota
  • Obsah přiloženého CD: Zadávací dokumentace; Soutěžní porota, záznamy z jednání; Soutěžní návrhy; Hodnocení soutěžních návrhů; Výstava a konference v NTM; Ostatní dokumenty s vazbou na architektonickou soutěž; Rekapitulace.