Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

160

ISBN:

978-80-87104-55-2

233 Kč

last few

Buy

Cílem stati je co nejplastičtěji vystihnout charakteristiku jednotlivých sochařských osobností či celých dílen a zhodnotit jejich tvorbu v kontextu slohového vývoje. Podrobné analýzy děl, podpořených bohatou obrazovou dokumentací, se snaží být funkční z hlediska celkového pohledu na tvorbu sochaře. Jádro práce vzniklo v roce 1999 jako příspěvek do rozsáhlého katalogu připravovaného k výstavě pocta Františku Antonínu Šporkovi - významnému mecenáši barokní kultury v Čechách, kterou pořádala agentura Trigon ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími institucemi.

V rámci výzkumného záměru Ministerstva kultury č. MK07503233302 byl příspěvek rozšířen a některé problematické atribuce byly přehodnoceny.

Současný stav kamenosochařských děl byl podchycen nově pořízenou fotodokumentací.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop