Sváteční stůl na zámku a v paláci. Stolování na šlechtických sídlech v 19. století

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2013

Language:

Czech

Number of pages:

158

ISBN:

978-80-905555-4-9

190 Kč

Out of stock

Publikace je zaměřena na slavnostní stolování o hodech v 19. století. Pojem hod vyjadřuje dobu, po kterou se slavil určitý svátek, především Boží hod stanovený církví; hodovat znamená slavit hod, a jíst a pít během hodu. Alimentární režim hodů byl cyklický, každoročně se slavily hody temporální – vánoční, velikonoční, svatodušní, hody sanktorální – např. posvícenské, o poutích o honech; iniciační – např. křestní, svatební, pohřební ad.