Zprávy památkové péče 2/2011

Detailed information

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

80

95 Kč

Sold out

 

Editorial

 • ŠTONCNER Petr
   

In medias res: Dvacet pět let od objevení relikviáře sv. Maura

 • ČERNÁ Alena: 
  Dvacet pět let od nálezu relikviáře sv. Maura
   
 • PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš: 
  Florennes – původní domov relikviáře sv. Maura
   
 • PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš: 
  Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Bečově nad Teplou
   

Obnovy památek

 • ADAM Martin, DĚD Jiří, HOUSKA Ivan:
  Restaurování bronzových sousoší trig z budovy Národního divadla
   

Materiálie, studie

 • BRAVERMANOVÁ Milena, BŘEZINOVÁ Helena, URBANOVÁ Kristýna:
  Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů
   
 • RADOSTOVÁ Šárka: 
  Panna Maria s Ježíškem z Košíř – neznámá kulturní památka České republiky
   
 • GROSSOVÁ Anna:
  Pojem Dresser. Stopy trvalé anglické inspirace evropského užitého umění v mobiliáři zámku Lešná u Zlína
   
 • BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ Jana, BROŽOVSKÝ Jiří: 
  Zjišťování pevností cihel plných pálených v historických stavbách
   

Různé

 

 • HORČIČKA Václav: 
  Státní památková péče a konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce
 • JIRÁSEK Pavel, KOŇÁKOVÁ HELINGEROVÁ Alena: 
  Příspěvek k podpoře zabezpečení movitého kulturního dědictví v České republice
 • ŠTULC Josef, KUTHAN Jiří: 
  Za prof. PhDr. Mojmírem Horynou
 • DURDÍK Tomáš: 
  Životní jubileum Petra Chotěbora

 

Semináře, konference, akce

 • BUREŠ Pavel, RIEDLOVÁ Eva: 
  Seminář lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm
 • EFLER Tomáš, CHMEL Filip: 
  Nová architektonická tvorba v historickém prostředí
 • KONVALINKOVÁ Tereza: 
  Seminář Vesnické technické objekty 2010
 • GORYCZKOVÁ Naďa: 
  Relikviář sv. Maura na Pražském hradě
 • MERGER Martin: 
  Průmyslová krajina jako kulturní dědictví

Recenze, bibliografie

 • ERNSTOVÁ Lucie: 
  Publikace Nová scéna Národního divadla
 • PROCHÁZKA Lubomír: 
  Publikace Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku
 • PEK Tomáš:
  Domácí : Hosté.4 : 1

Z obsahu odborných časopisů

 • TRYML Michal: 
  Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 22
 • MARTINKOVÁ Hana:
  Památky středních Čech 2010/2
 • MARTINKOVÁ Hana:
  Průzkumy památek 2010/2
 • KYNČLOVÁ Blanka:
  Z obsahu odborných časopisů
 • DURDÍK Tomáš:
  Časopis Společnosti přátel starožitností
 • DURDÍK Tomáš:
  Burgen und Schlösser

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.