Zprávy památkové péče 5/2011

Detailed information

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

80

95 Kč

Sold out

 

 

Editorial

 • GORYCZKOVÁ Naďa 313/ (editorial + obsah)

In Medias Res: Účelově financované výzkumné úkoly Národního památkového ústavu

 • KIBIC Karel:
  Účelově financovaný výzkum a jeho přínos oboru památkové péče / 315
   
 • URBAN Jaroslav:
  Účelově financovaný výzkum Národního památkového ústavu / 323
   
 • VAVŘINOVÁ Valburga:
  Počátky koncepčního zpracování historického fotografického materiálu a nejstarší zobrazovací fotografické techniky / 326
   
 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v českých zemích / 332
   
 • SVĚTLÍK Ivo, VARADZIN Ladislav:
  Příspěvek k datování raně středověkých příkopů na Vyšehradě / 340
   
 • DURDÍK Tomáš:
  Projekt České hrady – záchrana pramenů / 345
   
 • KUČA Karel:
  Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice / 350
   
 • BERAN Lukáš:
  Funkce a tvar: architektura televizních věží / 356
   

Obnovy památek

 • WAISSEROVÁ Jana:
  Restaurování interiéru jičínské synagogy / 361
   

Materiálie, studie

 • ROSOVÁ Romana:
  Obchodní a průmyslová banka v Moravské Ostravě – památka v ohrožení / 367
   

Různé

 • DUŠKOVÁ Kateřina, KLUSOŇ Jiří:
  Výběr projektů pro řešení v rámci účelově financovaného výzkumu a vývoje v oblasti památkové péče v roce 2005 377/
 • ŠTULC Josef:
  Udělení Ceny Ministerstva kultury za památkovou péči Karlu Kibicovi 379/
 • BÁRTA Jan:
  Jiří Rathouský devadesátiletý 379/

Semináře, konference, akce

 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích 380/
 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Sympozium o nástěnné malbě v exteriéru 381/
 • POLATOVÁ Eva:
  Mezinárodní konference Požární ochrana hmotného kulturního dědictví 383/
 • HLUŠIČKOVÁ Pavla:
  První středoevropské fórum ke kulturnímu dědictví 383/
 • HLUŠIČKOVÁ Pavla:
  Letní škola UNESCO 385/

Recenze, bibliografie

 • KROUPA Pavel:
  Recenze Komentáře zákona o státní památkové péči 386/

Zusammenfassung / 387

Summary / 389

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.