Zprávy památkové péče 3/2012

Detailed information

Year:

2012

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

80

95 Kč

Sold out

 

Editorial

 • BEČKOVÁ, Kateřina, Editorial. str. 153

In Medias Res

 • KIBIC Karel, K životnímu jubileu architekta Pavla Janáka. str. 155–158

Obnovy památek

MATĚJKOVÁ Kristýna, Soubor novověkých květníků z Valdštejnského casina u Jičína. Příspěvek k poznání zahradní keramiky v Čechách. str. 159–165.
 

Materiálie, studie

 • KONEČNÝ Michal, Nová prohlídková trasa na zámku v Rájci nad Svitavou. str. 166–169.

 • MEZIHORÁKOVÁ Klára, Kostel sv. Anny na Starém Městě pražském – středověké řešení jeho interiéru ve světle řádových statut dominikánek. str. 170–175.

 • RYŠAVÝ Vratislav, Kostel sv. Prokopa a trinitářský klášter ve Štěnovicích. str. 176–181.

 • ULIČNÝ Petr, Zámecká grotta v Teplicích. str. 182–186.

 • STEINOVÁ Iva, Z průzkumů židovských hřbitovů. Židovské hřbitovy v Telči. str. 187–193.

 • AKRMAN Jiří, BAYER Karol, DOUBRAVOVÁ Kateřina, HORÁLEK Jiří, KOTLÍK Petr, KUBÁČ Lubomír, Akrylátové kopolymery jako možná ochrana proti UV záření. str. 194–198.

 • DUŠKOVÁ Eva, Nenahraditelný buxus je ohrožen. str. 199–200

 • DUŠKOVÁ Eva, Terénní prezentace archeologického výzkumu zaniklé středověké vsi Bystřece. str. 201–204.

Různé

 • KUČOVÁ Věra, Metodické vyjádření k protipožárním nátěrům. str. 205

 • BLAŽKOVÁ Irena, Evropský projekt CARARE a informační systémy památkového ústavu. str. 205–208.

 • MAGROT Miroslav, Ochrana portugalského nemovitého kulturního dědictví. str. 208–211

 • Vratislav NEJEDLÝ, Připomenutí 10. výročí úmrtí restaurátora Zdeňka Šejnosty. str. 211–212

Semináře, konference, akce

 • KRUSOVÁ, Alena , Obnova památek 2012. Tradiční řemesla v památkové péči. Konference AXIS. str. 212–214

 • KALOVÁ Zdeňka, MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela, Mediálním tématem NPÚ jsou pro rok 2012 tradiční materiály a postupy v péči o památky. str. 214–215, Memorandum konference Tradiční řemesla v památkové péči. str. 215

Recenze, bibliografie

 • JANČO Milan, Nebaví nás Vás nudit – opomenutá Metodika muzejního projektu řetězového provádění. str. 215–217

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ, Blanka, Z obsahu odborných časopisů. str. 217–219

 • DURDÍK, Tomáš, Burgen und Schlösser. str. 219 

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.