www.npu.cz/

Detailed information

Year:

2008

Place:

Praha

Publisher:

Zlatý řez

Language:

Czech

Number of pages:

332

ISBN:

80-902810-2-8

390 Kč

Out of stock

Průvodce po moderní architektuře Moravy a Slezska mapuje dědictví stavební kultury 20. století od secese a rané moderny přes funkcionalismus a meziválečnou avantgardu až po nejvýznamější stavby druhé poloviny století včdtně oživení architektonické tvorby po roce 1990.


Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop