„Složitosti a rozpory“ moderní architektury a její památkové ochrany. Sborník přednášek z mezinárodního semináře

Detailed information

Category:

Architektura

Year:

2005

Place:

Ostrava

Language:

Czech

Number of pages:

120

ISBN:

80-85034-32-8

180 Kč

Out of stock

Jedná se o sborník odborných přednášek, které zazněly v Ostravě v roce 2005 na konferenci s mezinárodní účastí, která se zabývala moderní architekturou a problémy, se kterými se památkáři setkávají při její památkové ochraně. Sborník je rozdělen na tři samostatné části: a) Fenomén Ostravy a Ostravska v moderní době, b) Stylový pluralismus architektury 20. století, c) Architekti a památková péče.