Seznam nemovitých kulturních památek okresu Olomouc

Detailed information

Year:

1997

Place:

Olomouc

Language:

Czech

Number of pages:

164

ISBN:

80-902104-1-4

100 Kč

Sold out

100 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Olomouc

Seznam nemovitých kulturních památek na území bývalého okresu Olomouc je doplněn také výběrovým věcným rejstříkem a seznamem 71 obcí bývalého okresu Olomouc s 539 nemovitými kulturními památkami. Obce jsou řazeny abecedně, jednotlivé objekty jsou uvedeny pod pořadovým čislem, pod nímž je zapsán jako nemovitá kulturní památka, přesným parcelním číslem a doplněn černobílou fotografií a stručným shrnutím historie a architektonickým popisem.