Pretium laborum non vile. Rytíři Řádu Zlatého rouna na Moravě Knights of the order of the Golden fleece in Moravia

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2009

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

English, Czech

Number of pages:

168

ISBN:

978-80-86752-79-2

599 Kč

Out of stock

Katalog výstavy mapuje historii Řádu Zlatého rouna a jeho významné nositele na Moravě. Zevrubně seznamuje s portréty těchto osobností a s ostatními artefakty vztahujícími se k dané problematice i s jejich autory. Publikace je česko-anglická.

Výstava, která byla slavnostně zahájena v červnu 2009, se zabývá tématem Řádu Zlatého rou­na a jeho moravských nositelů v 16.–20. století. Výstava je určena široké veřejnosti. Její obsah upozorňuje na vztahy moravských aristokratů k Evropě a jejich významné role v politických, vojenských, diplomatických a kulturních dějinách většiny evrop­ského kontinentu.

Mezi nositeli řádu najdeme tak významné osobnosti jako důvěrníka renesančních habsburských císařů Vratislava Nádherného z Pernštejna (vůbec prvního rytíře řádu z českých zemí), slavného válečníka z období třicetileté války Rombalda XIII. Collalta, vicekancléře Svaté Říše Římské Dominika Ondřeje Kounice či jeho vnuka, proslulého kancléře Marie Terezie knížete Václava Antonína Kounice-Rietberga; v 19. století zaslouží pozornost vynikající vojevůdci z rodu Liechtensteinů, mimo jiné tvůrci Lednicko-valtického areálu (památky UNESCO) nebo jeden z nejvýznamnějších diplomatů začátku 20. století, rakousko-uherský ministr zahraničních věcí hrabě Leopold Berchtoldt. Expozice je tvořena předměty, které se bezprostředně vztahují k samotnému řádu a jeho nositelům. Kromě portrétů a grafických listů jde například o busty, uniformu, dobovou korespondenci, ale také knihy a samozřejmě samotný řád. Exponáty byly svezeny z více než 20 míst, a to ze státních hradů a zámků, ze soukromých sbírek, z muzeí a dalších institucí. Pro velký zájem bude výstava pokračovat na Státním zámku Valtice i v příští sezóně.

Obsáhlý reprezentativní katalog není jen doprovodným materiálem výstavy. Díky svému zpracování má širší platnost. Autoři nashromáždili velké množství informací o nositelích řádu, významných osobnostech v historii Moravy, o jednotlivých dílech, které se vztahují k tématu i o jejich autorech. Kniha je plně dvojjazyčná – česko-anglická.

Obsah:

Řád Zlatého rouna na Moravě

Historie Řádu Zlatého rouna na Moravě

Rytíři Řádu Zlatého rouna na Moravě

Řád Zlatého rouna na dekoracích moravské architektury

Katalog

Liechtensteinové

Collaltové

Dietrichsteinové

Kounicové

Salmové

Barokní rytíři

Rytíři umírajícího času

Medailony autorů


Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop