Památková péče na Moravě – 150 let od vzniku první státní instituce na ochranu památek

Detailed information

Year:

2002

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

320

ISBN:

80-85032-82-1

150 Kč

Out of stock

Reprezentativní vázaná publikace obsahuje příspěvky od různých autorů, které na základě důkladného studia archivních pramenů dokladují vývoj legislativy v památkové péči a také přehled významných záchranných, obnovných a restaurátorských akcí od poloviny 19. století do roku 2000 včetně bohaté fotografické dokumentace a rejstříků.