Lidová architektura – okres Plzeň-sever

Detailed information

Year:

2002

Place:

Plzeň

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Language:

Czech

Number of pages:

183

ISBN:

80-85035-18-9

Lidová stavební kultura severního Plzeňska od středověku až do 20. století. Popis památek lidové architektury v jednotlivých obcích okresu Plzeň-sever.