Historie a současnost alejí v krajině a urbanizovaném prostředí

Detailed information

Year:

2007

Place:

Olomouc

Language:

Czech

Number of pages:

152

ISBN:

978-80-86750-11-2

200 Kč

Out of stock

Ve sborníku jsou shrnuty přednášky  účastníků  odborného semináře na dané téma, konaného ve dnech 17. a 18.září 2007 v Olomouci.