Historické zahrady a parky jako součásti soudobé městské krajiny. Sborník příspěvků

Detailed information

Year:

2009

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

ISBN:

978-80-87231-04-3

160 Kč

Out of stock

Mezinárodní pracovní seminář 7. – 9. 10. 2009 v Kroměříži, jednotlivé části si můžete stáhnout zde.

Obsah:
 • Role zahrady a parku v dotváření soudobé městské krajiny – Doc. Dr. Ing. Dana Wilhemová
 • Městské historické parky, jejich vývoj v urbanismu města a vývojnjejich funkcí – Ing. Jaroslav Šubr, Ing. Renata Lanková - Šubrová
 • Historical gardens and parks in the present culture of cities – Ian Kennaway
 • Zahradní sítě v Evropě - Ing. Jana Drochytková
 • Percepce architektoniky historických zahrad a současná krajina – Doc. Ing. arch. Petr Hrůša
 • Historické prvky krajiny verzus územné plánovanie – Ing. Anna Dobrucká
 • Může být památkář partnerem architektovi, nikoli pouhým oponentem? Ano, musí. – Ing. Tomáš Jiránek, Ing. David Prudík
 • Holešov - zámecká zahrada a jí vlastní městské prostředí – Ing. Martin Krčma
 • Park Michalov - prostor pro odpočinek i inspiraci – Svatava Doupalová
 • Historické záhrady a ich súčasnosť v Bratislave – Ing. Veronika Vágenknechtová
 • Využití Karlova náměstí v Praze – Ing. Zdeňka Mladá
 • Historické zahrady a parky v procesu vzdělávání ČZU FAPPZ KZKA Praha a VOŠ Mělník – Ing. Jana Stejskalová
 • Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži – Mgr. Ondřej Zatloukal
 • Stanovení zásad funkční obnovy historických parků a zahrad s maximálními ohledy na památkové a umělecké hodnoty – Ing. Renata Lanková – Šubrová
 • Možnosti komerčního využití historických zahrad a parků. Vzdělávání v zahradách – výchova ke kulturním tradicím – Ing. Milena Nováková