Georgius Josephus Camel, významný brněnský rodák

Detailed information

Year:

2006

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

50

ISBN:

80-86752-38-0

100 Kč

Out of stock

Autorka, pracovnice Národního památkového ústavu, shromáždila řadu informací o přírodovědci, jehož 300. výročí úmrtí byly zařazeno mezi světová výročí UNESCO. Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě uspořádané ve výstavních prostorách brněnského pracoviště NPÚ v Galerii SKLEPENÍ od března do června roku 2006. Tento katalog rezentuje dobu G. J. Camela, jeho životní osudy, jeho práci lékárníka i poslání jezuitského misionáře.