Epigrafika v památkové péči

Detailed information

Category:

Metodiky

Year:

2007

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

102

ISBN:

978-80-87104-11-8

45 Kč

Sold out

0 Kč

PDF 2,30 MB

Download
Odborné a metodické publikace, svazek 34.

Nápisy čili epigrafika hrají velkou roli při popisu a interpretaci svých nositelů, v tomto případě uměleckohistorických památek. Metodická příručka reflektuje výsledky současného evropského bádání na poli epigrafiky a přizpůsobuje je pro aplikaci „laika“ v památkářské praxi.

Obsah:

PŘEDMLUVA
ÚVOD
PRINCIPY, ZÁSADY, ZÁKLADNÍ POJMY
EPIGRAFICKÝ KATALOG

 • Materiálové, typové teritoriální a chronologické vymezení
 • Katalogový záznam
 • K obsahu a metodice zpracování
 • Zvláštnosti zachycení sekundárně dochovaného nápisu
 • Doprovodné části
 • Zásady redukce údajů pro publikace památkové péče

FAKTOGRAFICKÉ A METODICKÉ EXKURZY

 • Nápisová paleografie
 • Nápisový formulář, jazyk, datace
 • Primární a sekundární dochování nápisů
 • Sepulkrální památky

DOKUMENTACE A OCHRANA NÁPISOVÝCH PAMÁTEK

 • Metodika terénní praxe
 • Obrazová dokumentace
 • Ochrana a restaurování

ZDROJE

 • Literatura
 • Odkazy
 • Instituce

PŘÍLOHY

 • Formuláře
 • Výběr nápisových zkratek
 • Příklady zpracování nápisů

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop