Památky středních Čech 1/2020

Detailed information

Year:

2020

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

72

60 Kč

Sold out

60 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Obsah:

Studie

  • Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý, Zdeněk Neustupný / Geneze barokní sýpky v Drážkově. K pozdně gotickým prvkům v architektuře selských usedlostí Sedlčanska
  • Jan Žižka / Přání Jana Václava Kunáše z Machovic. O barokní přestavbě kostela sv. Alžběty Durynské
  • ve Svatém Poli u Dobříše
  • Alena Nachtmannová / Kostel v Nových Dvorech a jeho vnitřní vybavení jako obraz barokní spirituality

Materiálie

  • Ivan Minář / Mluvící hrobka děkana Svobody v Kolíně-Zálabí

Zprávy

  • Hana Prixová Dvorská / Bílá/černá místa památkové péče
  • Alžběta Jankulíková / Základní škola v Zárybech na konferenci PRO PAMÁTKY – obnova a využívání škol
  • Vladimír Jakub Mrvík / Aktuální stav areálu bývalé tvrze a hospodářského dvora v Bylanech a nová zjištění z jeho historie

Kronika

  • Vzpomínka na Petra Kalfuse