Tvrz Kurovice. Stavební vývoj, historie a archeologie šlechtického sídla na pomezí tvrze a hradu

Detailed information

Year:

2019

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

208

ISBN:

978-80-87231-55-5

559 Kč

last few

Buy

559 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Kroměříž

1. svazek ediční řady Ingredere hospes editio monographica

Tvrz v Kurovicích se nachází v okrese Kroměříž poblíž města Holešov. Tomuto mimořádně hodnotnému památkovému objektu byla v uplynulém desetiletí věnována zvýšená pozornost v souvislosti s jeho generální opravou. Stavební práce umožnily provést důkladný stavebně-historický průzkum, který výrazně prohloubil a obohatil dosavadní znalosti o stavební historii a celkovém utváření objektu. Aktuální stav poznání čtenářům představuje předkládaná publikace.

Obsah:
 • Slovo úvodem k ediční řadě (Nelly Komendová)
 • Úvod (Dalibor Janiš, Jan Štětina)
 • I. Stavební vývoj tvrze v Kurovicích (Jan Štětina)
 • II. Dějiny tvrze v Kurovicích z pohledu písemných pramenů (Dalibor Janiš)
 • III. Archeologické prameny k dějinám tvrze v Kurovicích (Lenka Bartíková)
 • IV. Stavební materiál tvrze v Kurovicích a geologie jejího okolí (Marek Slobodník, Jiří Janál)
 • V. Obnova a současné využití tvrze v Kurovicích (Martin Malina)
 • Exkurz: obec Kurovice (Lenka Koutná)
 • Exkurz: město Holešov (Jan Štětina)
 • Zkratky
 • Prameny a literatura
 • Summary

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop