Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor

Detailed information

Year:

2019

Place:

Liberec

Language:

Czech

label_resume_language:

German, Polish

Number of pages:

128

ISBN:

978-80-87810-36-1

259 Kč

in stock

Buy

259 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Liberec

Publikace shrnuje výsledky dokumentace současného stavu obor pro chov vysoké a černé zvěře založených v druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Clam-Gallasů v Jizerských horách. Faktickou část shrnující historii obor, jejich popis a průběh dokumentace doprovází bohatá obrazová příloha v podobě historických i současných fotografií, historických map a archivních plánů. Kniha je dále doplněna současnou mapou s vyznačeným průběhem oborního plotu.

Obsah:
  • Slovo úvodem
  • Nástin historie
  • Z čeho se obory skládají
  • Popis průběhu oborního plotu
  • Dokumentace obor a evidence jejich prvků
  • Resumé
  • Prameny a literatura
  • Seznam vyobrazení