• new

Památky středních Čech 2/2018

Detailed information

Year:

2018

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

76

60 Kč

in stock

Buy

60 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Obsah:

Studie

  • Jan Kypta, Filip Laval , Jiří Marounek ,  Zdeněk Neustupný / Valy a příkopy ohrazený areál na předpolí hradu Českého Šternberka. Tábor obléhatelů, anebo předsunutá fortifikace hradu?
  • Jan Kypta ,  Jan Veselý / O pozdně středověkých a mladších přestavbách hradu Českého Šternberka. Průzkum západní a severní fasády hradního jádra
  • Petr Gláser ,  Ludmila Maděrová ,  Pavel Zahradník / Pilíř se sousoším Nejsvětější  Trojice a sochami českých zemských patronů v Bakově nad Jizerou
  • Daniel Lyčka / Zámek a park v Kolodějích u Prahy za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina

Materiálie

  • Petr Vácha / K datování zvonu Ondřeje Ptáčka v Podvekách

Zprávy

  • Záchrana zámku v Třebešicích získala cenu NPÚ Patrimonium pro futuro

Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2017)

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop