• new

Zprávy památkové péče 1/2019

Detailed information

Year:

2019

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

104

185 Kč

in stock

Buy

Číslo Zpráv památkové péče 1/2019 je po delší době opět věnováno Památkám zahradní kultury. Zvláštní pozornost je zde věnována areálům zapsaným na seznam světového dědictví. Kromě příspěvků o nových výzkumech v Lednicko-valtickém areálu nebo kroměřížských zahradách je třeba upozornit zejména na článek kulturní krajině Kladrubského hřebčína, která se pod ochranu UNESCO dostala teprve letos v létě. Tematický záběr čísla nicméně sahá až do 20. století, k úpravě pražských parků nebo osobnosti zahradního architekta Josefa Vaňka. Číslo jako obvykle doplňuje řada zpráv a recenzí. Protože ZPP nově vycházejí jako čtvrtletník, cena čísla je 185 korun.

Obsah:

IN MEDIAS RES: PAMÁTKY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ

 • Lenka Křesadlová, Zahradnictví v Lednicko-valtickém areálu a jejich vliv na podobu zahradních úprav na přelomu 18. a 19. století
 • Jaromír Tlustý, Zahradník Josef Rublič, téměř neznámá osobnost podílející se na ochraně památek zahradního umění aneb cesta ze šlechtické do státní zahrady
 • Jiří Janál, Dynamické vodní prvky v kompozici Podzámecké zahrady v Kroměříži a jejich archeologický výzkum
 • Roman Zámečník; Zdeněk Novák, krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem – kompoziční rozbor
 • Dalibor Janiš; Jan Štětina, Výsledky průzkumu některých objektů Podzámecké zahrady v Kroměříži
 • Stanislava Ottomanská, Dětské hřiště, dětské kouty a prostory pro děti první poloviny 20. století v projektech zahradního architekta Josefa Vaňka
 • Šárka Steinová, z péče o pražské městské sady na konci 19. století a počátkem 20. století
 • Dagmar Fetterová; Lenka Křesadlová, Zahradní lemovky – zajímavý detail zahradních úprav 19. století

RŮZNÉ

 • Karel Kibic, Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a proměny v Lužanech
 • Petr Vácha, Velikonoční řehtačky a klapačky
 • Michaela Letá; Kristina Valentová, Z činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži
 • Lenka Křesadlová, Projekt NAKI Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky skončil
 • Roman Zámečník, Výzkumný projekt Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky

RECENZE, BIBLIOGRAFIE

 • Jiří Rezek, Tajemství Libosadu
 • Karel Kuča, Staré cesty v krajině středních Čech
 • Karel Kuča, Hledání kontextu
 • Karel Kuča, Alexandr Skalický st.: Historismus a secese v Náchodě v letech 1890 až 1918
 • Petr Hudec, Památková edukace v historických zahradách a parcích: Příklady dobré praxe

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE

 • Eva Dvořáková, Studijní cesta po technických a průmyslových památkách v Norsku
 • Martin Tomášek; Stanislava Kučová; Lenka Militká, 50. Mezinárodní konference archeologie středověku, Valtice 17.–21. 9. 2018
 • Stanislava Kučová; Jan Pařez; Martin Tomášek, 9. výjezdní zasedání archeologů NPÚ

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop