Zámek Valtice

Detailed information

Year:

2018

Place:

Kroměříž

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

231

ISBN:

978-80907400-2-0

150 Kč

in stock

Buy

150 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Historic Sites Management in Kroměříž

Zámek Valtice, národní kulturní památka a památka zapsaná spolu s okolní krajinou na seznam světového dědictví UNESCO, patří k nejvýznamnějším barokním rezidencím ve střední Evropě. Aristokratické sídlo, od středověku svázané s knížecím rodem Liechtensteinů, prošlo během staletí složitým stavebním vývojem. Nejvýznamnější etapu v jeho dějinách představovalo období baroka, během něhož prošel zámek řadou přestaveb, odpovídajících vkusu a zejména společenskému postavení jednotlivých vládnoucích knížat. V 17. a 18. století na zámku pracovala řada nejvýznamnějších rakouských umělců, kteří z Valtic vytvořili aristokratické sídlo, jehož nároky na reprezentaci dokonale odpovídaly evropským panovnickým rezidencím. Publikace Zámek Valtice, doplněná řadou dosud neznámých vedut, portrétů a vyobrazení ze sbírek knížat z Liechtensteinu, je první ucelenou monografií o zámku a okolním parku, která se zároveň věnuje také proměnám životního stylu knížat z Liechtensteinu.

Obsah:
 • Šlechtické sídlo na hranici
 • Středověký hrad
 • Liechtensteinové ve středověku
 • Renesanční zámek
 • Karel I. z Liechtensteinu
 • Sídlo císařského hofmistra
 • Knížecí rezidence
 • Antonín Florián z Liechstensteinu
 • Jeviště moci
 • Sídlo barokního válečníka
 • Josef Václav z Liechtensteinu
 • Zámek na přelomu věků
 • Zámek ve 20. století
 • Interiéry
 • Císařský salon
 • Ložnice
 • Jídelna
 • Olympský salon
 • Mramorový kabinet
 • Kaple
 • Zlatý kabinet
 • Obrazárna
 • Zámecké divadlo
 • Zahrada
 • Summary
 • Poznámky
 • Literatura
 • Jmenný rejstřík
Publikace je dostupná též v pokladně státního zámku Valtice.