Památky středních Čech 1/2018

Detailed information

Year:

2018

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

64

60 Kč

in stock

Buy

60 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Obsah:

Studie

  • Jan Krypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný / Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k.ú. Obecnice) v Brdech - Případ nápravy chybného upuštění od památkové ochrany 
  • Jan Krypta, Jan Veselý, Alena Nachtmannová / Nenápadný domek na návsi pod drobnohledem – Novověká hrnčírna ve Vilasově Lhotě na Sedlčansku

Materiálie

  • Jan Žižka / Střípky ze stavebních dějin kostelů v Tuklatech a Ratenicích na Kolínsku 
  • Jindřich Nusek / K antické sbírce a parkovému „Holzstossu“ ve Vlašimi

Zprávy

  • Hana Brixová Dvorská / Nově vyhlášená národní kulturní památka – poutní areál ve Svatém Janu pod Skalou

Recenze

  • Alfréd Schubert / O památkách vesměs nechráněných památkovým zákonem - Nejen recenze, ale snad také námět k zamyšlení 
  • Jan Žižka / Ke konferenci Obnova památek 2018. Opravy režného a neomítnutého zdiva –  téma torzální architektura 

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop