Brnem textilním. Brno´s textile heritage

Detailed information

Year:

2018

Place:

Ostrava

Language:

English, Czech

Number of pages:

136

ISBN:

978-80-88240-02-0

125 Kč

in stock

Buy

125 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Česko-anglická publikace představující kulturní dědictví spojené s brněnským vlnařstvím.

V krátkých úvodních statích je představen historický kontext, kořeny brněnské vlnařské výroby, formování průmyslových předměstí a stavební vývoj manufaktur i továren. Analytické kresebné rekonstrukce přibližují nejdůležitější továrny a území formovaná textilní výrobou. Katalog čítající 24 položek je výběrem objektů a areálů významných z pohledu památkové péče a zajímavostí brněnského vlnařství.