Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2017

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

319

ISBN:

978-80-7480-090-0

550 Kč

in stock

Buy
Edice Svědectví fotografie, svazek 3.

Kniha Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české je jedním z výsledků výzkumného projektu ,,Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“. Volně navazuje na další odborné publikace tohoto projektu – Volný čas objektivem šlechty a Fotografové šlechtici v zemích Koruny české. Kniha se přednostně zabývá fotografickými ateliéry, jejichž práce jsou zastoupeny v depozitářích hradů a zámků spravovaných Národním památkovým ústavem. Většina snímků živnostenských fotografů vznikala v 19. století ve fotoateliérech, které poskytovaly jak nezbytné technologické zázemí a prostor k vytváření nejrůznějších iluzí, propojených s imitovaným ateliérovým prostředím, tak komfort fotografovaným. Úvodní studie „Proměny živnostenských fotoateliérů“ se věnuje vývoji těchto prostor. V kontextu s obecným vývojem fotografie jsou uvedeny příklady jednotlivých typů fotoateliérů. Hlavním přínosem knihy je však ukázka skrytých možností historických fotografií jako zdroje poznatků o profesionálních fotografech a jejich ateliérech. Abecedně řazené medailonky fotografických ateliérů vedle charakteristik jednotlivých fotografů ukazují na konkrétních příkladech cestu k upřesnění datace dochovaných snímků prostřednictvím „skrytých“ údajů – zkoumání, analyzování a vyhodnocení „tajné řeči” reversů i aversů.