Nizozemská malba „historií“ . Slzy a smích v nizozemském umění ze šlechtických sbírek / Dutch „historic“ painting. Tears and laughter in Dutch art in aristocratic collections

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2016

Place:

Praha

Language:

English, Czech

Number of pages:

238

ISBN:

978-80-7480-092-4

1 200 Kč

in stock

Buy

Třetí z řady publikací, zaměřených na nizozemské umění od 16. po 19. století z oblasti Holandska, Flander a posléze Belgie, vstupuje na pole náboženské a do oblasti moralizující satiry. Jde o umělecké ztvárnění "historií" z oblasti starozákonní a novozákonní, s poukazem na ronění slz Matky Boží při oběti Spasitele za hříšné lidstvo. V moralizujícím kontextu navazuje příznačná nizozemská satira vycházející z příkladů Hieronyma Bosche i Pietra Bruegela staršího. Dotýká se lidských nepravostí, církev nevyjímaje. Kniha s bohatým obrazovým doprovodem se zaměřuje na umění ze světských, církevních a restituovaných šlechtických sbírek, nacházejících se nejen na hradech a zámcích, dnes rozptýlených i do regionálních a centrálních institucí, zejména do Národní galerie.

Obsah/ Contents:
  • Úvod / Introduction
  • Cesta do chrámu / The Path to the Church
  • Starý zákon / Old Testament
  • Nový zákon / New Testament
  • Gaudia / Gaudia
  • Závěr / Conclusion
  • Výběrový slovník autorů / Selected artists
  • Bibliografie / Bibliography
  • Rejstřík / Name index