Průkazy pro uplatnění slevy nebo pro vstup zdarma na základní (hlavní) prohlídkový okruh

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje slevu na vstupném nebo vstup zdarma na základní (hlavní) prohlídkový okruh památkových objektů ve své správě. Na ostatní prohlídkové okruhy či kulturní akce se slevy a vstupy zdarma nevztahují.

Sleva na vstupném na základní (hlavní) prohlídkový okruh se poskytne držiteli:


 • Evropské karty mládeže EYCA
  (European Youth Card)


 • průkazu pro studenty ISIC
  (International Student Identity Card)


 • Snížené vstupné dále mají děti a mláděž (6-15 let) a senioři po dovršení věku 65 let.

Vstup zdarma na základní (hlavní) prohlídkový okruh pro držitele:


 • průkazů ZTP (bez ohledu na věk) a ZTP/P

         PRŮVODCE osob s kartou ZTP/P má vstup zdarma i na ostatní prohlídkové        okruhy, pokud doprovází držitele průkazu ZTP/P.


 • průkazu Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS

          (International Council on Monuments and Sites) • průkazu zaměstnance Ministerstva kultury ČR a jeho příspěvkových organizací

  (průkaz organizace s fotografií držitele obsahuje přelepku MK!)


 • zaměstnaneckých průkazů NPÚ

 • průkazu "Náš člověk" (zahrnuje i bývalého zaměstnance Národního památkového ústavu)

 • volné vstupenky vydané NPÚ

Vstup zdarma na základní prohlídkový okruh bude dále poskytnut:

 

 • novináři po předchozí akreditaci

 • účastníkům věrnostního programu Klíč k památkám je poskytován jednorázově vstup zdarma, pokud na něj získají nárok splněním podmínek věrnostního programu (podrobná pravidla naleznete zde)


 • pedagogickému doprovodu školních skupin a dozoru organizovaných skupin dětí v počtu 1 osoby doprovodu na deset dětí


 • pověřeným průvodcům cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami v počtu max. 1 průvodce na skupinu o minimálně 15 osobách