Sázava kraluje virtuálnímu světu

O Sázavském klášteře, jedné z památek spravovaných Národním památkovým ústavem, se v poslední době často mluví, a to ve velmi netradiční souvislosti. Klášter se stal totiž jedním z hlavních míst, kde se odehrává příběh nedávno vydané historické hry Kingdom Come: Deliverance, neboli Přijď Království Tvé: Vysvobození, jedné z nejočekávanějších českých počítačových her poslední doby. Díky hře se zvýšil o tento středověký objekt zájem, klášter navíc získal zcela netradiční skupinu návštěvníků, kteří se na vlastní oči chtějí podívat do prostředí jejich oblíbené hry.

Počítačovou hru Kingdom Come: Deliverance, která vyšla v půlce letošního února, dělá unikátní především skutečnost, že se její tvůrci snažili o co největší historickou věrnost. Oproti jiným hrám historického žánru se o ní mluví jako o jedné z nejrealističtějších. Hra byla vytvořena na pozadí českých historických událostí a na skutečných místech.  Příběh se odehrává roku 1403 v oblasti Posázaví, stěžejními místy hry jsou města Rataje nad Sázavou, Stříbrná Skalice a Sázava. Děj zasazuje třetí nejstarší mužský klášter v Čechách do doby před husitskými válkami, kdy vládl Václav IV. Ten byl však v této době vězněn, na naše území přitáhl Zikmund Lucemburský a začal si pro sebe české království zabírat.

Podíváme-li se na stavební historii Sázavského kláštera, ještě za vlády císaře Karla IV. do Sázavy přichází huť Matyáše z Arrasu, stavitele katedrály sv. Víta v Praze. Ta pokračuje v gotizaci původní románské baziliky a snaží se vystavět monumentální síňové trojlodí. Také ve hře ho můžeme vidět stále rozestavěné. V duchu vrcholné gotiky pokračovaly přestavby i dalších klášterních budov. Dodnes mohou návštěvníci uvnitř bývalého konventu obdivovat například kapitulní síň s jedinečnými malbami na stěnách. Architektura síně se klade do období kolem roku 1340, mariánské malby pak do let 1360–1380. V roce 1421 však vtrhla do Sázavy husitská vojska a stavba byla přerušena. Do dnešních časů stojí pouze kněžiště, které překrývá barokní úprava, a torzo jižní lodě s věží z červeného nučického pískovce.

Autoři se při tvorbě hry radili s historiky a podle plánů a stavebně-historických průzkumů stvořili historickou podobu kláštera. „Prolezli jsme společně celý areál od sklepů po půdu,“ popisuje přípravy hry pro Mladou frontu DNES kastelánka Sázavského kláštera Jaroslava Matoušová. V Sázavě se tak vzkřísila dávno zaniklá místa. „Znovu vybudovali i kostel svatého Kříže s vesnicí, která tehdy stávala v areálu kláštera a z níž se do dnešní doby dochovaly jen její základy,“ líčí kastelánka. Autoři vycházeli z podrobného studia historie, kultury či hudby. Vrcholnému středověku odpovídají nejen stavby, ale také zbraně nebo používaná zbroj.

Také do budoucna by hra mohla významně přispět k popularizaci Sázavského kláštera. „Máme spoustu nápadů, o kterých budeme s tvůrci hry jednat, ale uvidíme, jaká bude reakce a zájem návštěvníků,“ říká Jaroslava Matoušová v rozhovoru pro MF DNES. „S vývojáři jsme se domluvili už teď, že pro propagaci nebo vzdělávání můžeme jejich hru využívat i my,“ dodává kastelánka. Sázavský klášter navíc v budoucnu čekají další změny. Národní památkový ústav se rozhodl odkoupit část areálu, patřící nyní řádu benediktinů, plánovaná je také obnova kláštera.

Trailer hry Kingdom Come: Deliverance

 

  • 27. 3. 2018
    (aktualizováno 29. 3. 2018)