Organizační struktura

Ing. Petr Šubík

Absolvent Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, fakulta ekonomická. Pracoval na pozicích úvěrového pracovníka v České pojišťovně, a.s., pobočka Zlín (1996 – 1997), dále jako pracovník obchodních a ekonomických analýz pro firemní klientelu v Komerční bance, a.s., pobočka Zlín (1997 – 2000), jako vedoucí oddělení controllingu ekonomického odboru statutárního města Zlína (2000 – 2006). Od roku 2006 pracuje v Národním památkovém ústavu (dále jen „NPÚ). V letech 2006 – 2012 byl provozně ekonomickým náměstkem NPÚ, územního odborného pracoviště v Kroměříži v rámci územní působnosti Zlínského kraje. Od roku 2013 byl náměstkem ředitele NPÚ na Územní památkové správě v Kroměříži, která zajišťuje provoz a správu státních hradů a zámků a jednu technickou památku v rámci své územní působnosti na celé Moravě a Slezsku. Od 1. 7. 2018 je ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži s působností pro Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Celý text

Náměstek ředitele ÚPS v Kroměříži

Mgr. Daniela Mayerová

 • náměstek ředitele územní památkové správy
 • 585 204 157, 778 434 198
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity – obor právo v roce 1996, pracovala ve finančním sektoru, zejména jako právník poboček různých bank. Po krátkém působení na Krajském úřadě Olomouckého kraje nastoupila 1. 1. 2014 do Národního památkového ústavu jako právník na detašované pracoviště v Olomouci. Od 1. 9. 2015 začala vykonávat pozici vedoucí oddělení nemovitého kulturního majetku, jejíž náplní byla správa nemovitých věcí, organizování výběrových řízení a vedení oddělení investičních techniků. Od 1. 7. 2018 byla jmenována náměstkyní ředitele Územní památkové správy v Kroměříži.

Kasteláni památkových objektů ve správě ÚPS v Kroměříži

PhDr. Richard Svoboda, MBA

 • správce objektu - kastelán
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Brno International Business School (Nottingham Trent University), MBA. Pracoval na pozicích kulturního redaktora Brněnského večerníku (1987 – 89), dále jako vědecký pracovník Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, později Ústav pro českou literaturu AV ČR (1990 – 2000), jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (1996 – 2000), místostarosta Městské části Brno-Královo Pole (2000 – 2002), náměstek primátora Statutárního města Brna (2002 – 2004), primátor Statutárního města Brna (2004 – 2006), senátor – Senát Parlamentu České Republiky (2006 – 2012). V roce 2014 začal pracovat pro Národní památkový ústav jako koordinátor projektu a vedoucí Národního centra divadla a tance. Od roku 2015 jako kastelán spravuje státní zámek ve Valticích.
Nepodléhá CC

PhDr. Zuzana Šulcová

 • správce objektu - kastelán
 • 585 346 254, 604 386 200
Absolventka Střední pedagogické školy v Krnově, specializace učitelství mateřských škol a Filozofické fakulty Univerzity Palackého, obor Teorie kultury. Po ukončení studia pracovala v letech 1984 – 2004 v Okresní knihovně v Olomouci na různých pozicích v půjčovních provozech, jako metodik pro práci s mládeží, při zavádění počítačových systémů a realizaci internetové studovny. Od roku 2004 je kastelánkou Státního hradu Bouzov. Po celou svou profesní dráhu se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Je členkou kastelánské komise generální ředitelky NPÚ.
Nepodléhá CC

Helena Gottwaldová

 • správce objektu - kastelán
 • 585 012 935, 602 543 562
Absolventka Střední průmyslové školy strojnické v Uničově. Poté studovala doplňkové pedagogické studium n Univerzitě Palackého v Olomouci, dále jednoroční studium Základy práva na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1972 – 1986 pracovala jako vedoucí technické přípravy střediska a praktické výuky na odborném učilišti ve Šternberku dále v letech 1987 – 2004 na Městském úřadu ve Šternberku Od roku 2004 jako kastelánka spravuje státní hrad Šternberk.

Ing. Jana Fialová

 • správce objektu - kastelán
 • 774 849 316
Absolvovala v roce 2013 Slezskou univerzitu, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, obor management a marketing. Během let 2000–2005 působila ve společnosti, která se zabývala výrobou vláknocementové střešní krytiny, a to jako asistent technického ředitele, následně na pozici referenta obchodního oddělení (2005–2017). Vzhledem k tomu, že cestovní ruch má zásadní vliv na region, ve kterém žije, aktivně se od roku 2011 zapojila do komise cestovního ruchu v obci Velké Losiny a následně se stala členem Finančního výboru v této obci. Od 1. 1. 2018 je jmenována kastelánkou SZ Velké Losiny.

Bc. Kateřina Danielová

 • správce objektu - kastelán
 • 584 440 286, 602 951 712
Absolventka oboru historie a latinské filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od. roku 1998 pracovala jako sezónní průvodce na zámku Lednice na Moravě. V říjnu 2003 se stala na základě výběrového řízení kastelánkou SZ Jánský Vrch v Javorníku.

Ing. Vilém Švec

 • správce objektu - kastelán
 • 585 967 310, 724 592 675

Bc. Jan Binder

 • správce objektu - kastelán
 • 515 294 622, 728 779 105
Absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Třebíči, obor Jaderné stroje a zařízení (1982-1985). Pokračoval ve studiu na VUT Brno v oboru Jaderná energetika (1987 – 1989). Během studií pracoval jako student brigádník na opravě statiky hradu Bítov u firmy Geoindustria Brno (1982 – 1988). V roce 1992 nastoupil na hrad po jeho nedokončené generální opravě (1975 – 1992) jako stálý průvodce a údržbář. V letech 1994 – 2005 zastával na hradě místo zástupce kastelána a provozáře. Na jmenované místo kastelána hradu Bítov – Národní kulturní památky nastoupil v roce 2006. V letech 2012 – 2015 absolvoval studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Uměnovědná studia s titulem Bc. Zastává funkci starosty SDH Bítov a místostarosty obce Bítov.
Nepodléhá CC

Bc. Jana Burianková

 • správce objektu - kastelán
 • 517 383 135, 724 095 281
Absolventka Rašínové vysoké školy v Brně v oboru Ekonomika a managemet, zaměření na řízení sociálních služeb. Profesní odbornost získala absolvováním dvouletého odborného studia památkové péče při NPÚ. Po absolvování střední školy pracovala jako skladník přepravy. Od května 2002 zaměstnána v Národním památkovém ústavu na pozici správce depozitáře a zástupce kastelána státního zámku Bučovice. V roce 2006 zastupovala kastelánku státního zámku Vizovice. Poté působila v NPÚ ÚOP V Kroměříži jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů. Dne 1. 4. 2008 byla jmenována kastelánkou státního zámku Bučovice.

Bc. Radim Štěpán

 • správce objektu - kastelán
 • 516 462 062, 602 343 337
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění, Bc. Pracoval v Moravském zemském archivu v Brně (1990 – 2004), z toho v letech 1993 – 2004 na pozici vedoucího depozitáře Moravského zemského archivu na státním zámku Kunštát. Od 1. 1. 2005 je kastelánem státního zámku Kunštát.

Ivana Holásková

 • správce objektu - kastelán
 • 519 340 128, 602 550 587
Absolventka humanitního gymnázia na Lerchově ulici v Brně, studovala obor sociologie a pedagogika na UJEP v Brně v letech 1976 až 1981. Pracovala jako personalistka Kovopodniku města Brna, dokumentátorka a překladatelka pro Fakultní nemocnici v Brně. V roce 1978 nastoupila na státní zámek Lednice jako zástupkyně kastelána, od roku 1992 pracuje jako kastelánka.

Bc. Martina Rudolfová

 • správce objektu - kastelán
 • 516 472 235, 606 373 553
Vystudovala historii a dějiny umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po několikaleté praxi průvodkyně na Státním hradě Pernštejně byla v roce 1996 jmenovaná kastelánkou Státního zámku Lysice. Památkový objekt, od roku 2002 národní kulturní památka, pod jejím vedením prochází rozsáhlou památkovou obnovou a stal se místem, kde se koná řada kulturních a společenských akcí. V roce 2014 absolvovala prestižní stáž Attingham Trustu ve Velké Británii. I díky dlouholeté praxi je členkou poradní kastelánské komise generální ředitelky NPÚ.

Mgr. Evžen Boček

 • správce objektu - kastelán
Absolvent Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor čeština/dějepis. Pracoval jako učitel na Základní škole Červené domky v Hodoníně a od roku 1992 jako kastelán spravuje státní zámek Milotice.

Zdeněk Škrabal

 • správce objektu - kastelán
 • 566 566 101
V letech 1974 – 1978 navštěvoval Gymnasium v Bystřici nad Pernštejnem, studium ukončil maturitou. Poté v letech 1978 – 1982 studoval odbornou historii na Filosofické fakultě tehdejší U.J.E.P. v Brně (dříve a nyní Masarykova universita), ukončil a promoval v roce 1982. Po studiu pracoval na přelomu let 1982 a 1983 jako pomocný skladník v tiskárně Tisk Brno. V letech 1983/84 vykonal roční základní vojenskou službu. Po návratu z ní pracoval opět krátce jako pomocný dělník v OSP Hodonín. 1.6. 1984 nastoupil jako historik umění a vedoucí Domu umění v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, ke konci roku po odmítnutí vstupu do KSČ odešel na vlastní žádost. V roce 1985 proto pracoval jako pomocný dělník u firmy Vojenské stavby a lešenář u Stavebního podniku města Brna. Od 1.11,1985 do nynější doby vykonává funkci správce/kastelána Státního hradu Pernštejna.
Nepodléhá CC

Jana Kopecká

 • správce objektu - kastelán
 • 516 432 013, 723 398 968

Eva Štěpánová

 • správce objektu - kastelán
 • 515 298 396, 607 650 192
Absolventka Gymnázia ve Znojmě. Po maturitě OPR Vranov n/D – referentka a průvodkyně cestovní informační služby (1975 – 1977). MKIS Pardubice – Klub Na Drážce jako dramaturg (1977 – 1980). Poté (1980 – 1982) hrad Bezděz a Muzeum Česká Lípa (evidence a dokumentace sbírek). V letech 1984 – 1985 jako úřednice Povodí Labe, od 1. 5. 1985 KSSPPOP Pardubice jako dokumentátorka ochrany přírody. Hrad Svojanov – kastelánka (1987 – 1994). V r. 1994 krátce SH Bouzov – evidence sbírek, průvodkyně. Od 1. 11. 1994 Památkový ústav v Brně – kastelánka SZ Bučovice, od 15. 2. 1996 kastelánka SZ Uherčice.

Mgr. Lenka Florková

 • správce objektu - kastelán
 • 549 420 164, 724 703 429
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor historie – pomocné vědy historické. Od roku 2003 pracovala na státním hradě Veveří na pozici sezónního průvodce, od roku 2005 jako pokladní a zástupce kastelána. V letech 2007 – 2009 absolvovala kurs památkové péče při NPÚ. Od 1. června 2013 je kastelánkou na státním hradě Veveří.
Nepodléhá CC

Bc. Radek Ryšavý

 • správce objektu - kastelán
 • 515 296 215, 775 882 294
Absolvent archivnictví a historie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Během středoškolských studií pracoval jako sezonní průvodce na zámcích Náchod, Ratibořice, Nové Město nad Metují a Žleby. Na pozici stálého průvodce, vedoucího provozu a správce sbírek působil na zámcích Lysice, Kynžvart a Dobříš. Od roku 2003 žil a pracoval ve Velké Británii, kde působil jako pracovník turistického informačního centra v městě Bournemouth. V roce 2013 nastoupil zpět do NPÚ jako pracovník vztahů k veřejnosti na zámku Slatiňany. Od září 2016 jmenován kastelánem zámku Vranov nad Dyjí.

Ing. Martin Krčma

 • správce objektu - kastelán
 • 573 502 015, 725 173 391
Absolvent Střední lesnické školy v Hranicích a Mendelovy univerzity v Brně, obor Zahradní a krajinářská architektura. Většinu své profesní dráhy se věnuje tématu správy, obnovy a prezentace historických areálů, zahrad a kulturní krajiny. V letech 1996 – 1998 působil u Projektového ústavu Vojenských lesů a statků v Olomouci. V letech 2005 – 2009 pracoval nejprve jako referent odboru životního prostředí Městského úřadu v Holešově a posléze jako správce zámecké zahrady v Holešově. Působil zároveň jako samostatný projektant, realizátor a odborný poradce v zahradní a krajinářské architektuře. Od roku 2009 je kastelánem Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, památky UNESCO. Je členem kastelánské komise Generální ředitelky NPÚ.

Jana Pluhařová

 • správce objektu - kastelán
 • 577 452 762, 724 316 410
Absolventka Gymnázia ve Zlíně, zaměření stavebnictví. Profesní odbornost získala absolvováním dvouletého odborného studia památkové péče při NPÚ. Absolventka The Attingham Summer School (2011) ve Velké Británii. Po absolvování gymnázia pracovala dva roky v projekční kanceláři Pozemních staveb ve Zlíně, po té na pozici výchovného a kulturního pracovníka Středního odborného učiliště služeb ve Vizovicích. V letech 1994 – 1996 působila jako redaktorka městského informačního magazínu na odboru školství a kultury při Magistrátu města Zlína. Od 1. 11. 1996 je kastelánkou Státního zámku Vizovice.

Ing. Rostislav Jošek

 • správce objektu - kastelán
 • 572 595 161
Absolvent Gymnázia Uherské Hradiště a oboru pozemní stavitelství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství – specializační studium technického znalectví v oboru stavebnictví a ekonomika. V roce 1997 jmenován soudním znalcem v oboru stavebnictví a ekonomika. V letech 1991 – 1993 pracoval jako referent GIS útvaru hlavního architekta na Okresním úřadě Uherské Hradiště, 1993 – 2003 jako OSVČ – digitální zpracování dat pro tvorbu ÚPD a GIS, praxe soudního znalce v oboru stavebnictví a ekonomika, činnost v rámci zkoušky odborné způsobilosti k vykonávání činností z hlediska radiační ochrany. V letech 2003 – 2004 referent GIS odboru územního plánování na Krajském úřadě Zlínského kraje, 2005 – 2006 referent GIS na Městském úřadě Uherské Hradiště. Od 1. 1. 2007 byl jmenován na základě výběrového řízení vedoucím správy památkového objektu Státní hrad Buchlov. V roce 2012 – 2014 absolvent rekvalifikačního programu NPÚ pro činnost „památkář“.

Ing. Alexandr Zaspal

 • správce objektu - kastelán
 • 596 231 151, 724 400 280
V roce 1985 absolvoval studium na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava, obor – ekonomie a řízení hornictví. V letech 1985 – 1986 pracoval jako ekonom v SHD na závodě DVIL v Komořanech. Od roku 1987 byl odborným asistentem na VŠB, Hornicko-geologické fakultě na katedře geologie, mineralogie a ložiskové geologie. V letech 1990 – 2006 byl OSVČ. Od 1. 1. 2007 byl jmenován na základě výběrového řízení vedoucím správy památkového objektu Dolu Michal v Ostravě. Je soudním znalce znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady minerálů, hornin a hornických artefaktů.

Ing. Radomír Přibyla

 • správce objektu - kastelán
 • 553 783 915, 724 664 004
Po absolvování Střední školy stavební v Opavě vystudoval Vysoké učení technické v Brně, stavební fakultu. Na zámek v Hradci nad Moravicí nastoupil v srpnu 1987 jako stavební technik do tehdejšího Okresního střediska památkové péče a ochrany přírody. Poté byla organizace přejmenována na Kulturní středisko zámek v Hradci nad Moravicí, a zde byl v dubnu 1991 jmenován ředitelem. Poté došlo k přejmenování organizace na správu zámku Hradce nad Moravicí a Raduně, kde vykonával funkci ředitele do r. 2001. V r. 2002 došlo k převodu organizace na Krajské středisko státní památkové péče v Ostravě a byl jmenován kastelánem státního zámku Hradce nad Moravicí. V této pozici pracuje od r. 2003, kdy došlo ke vzniku Národního památkového ústavu. Do dubna r. 2014 se významnou měrou spolupodílel na dlouhodobé generální opravě Bílého zámku v Hradci nad Moravicí a jeho zpřístupnění veřejnosti, revitalizaci zámeckého parku a v současné době celkové rekonstrukci objektu Červeného zámku.

PhDr. Eva Kolářová

 • správce objektu - kastelán
 • 553 796 119, 724 664 005

Bc. Ivana Šupková

 • správce objektu - kastelán
 • 572 434 241
Absolventka Gymnázia v Uherském Hradišti a oboru Management cestovního ruchu na VŠ v Praze. Od roku 1986 pracovala jako průvodkyně na Státním hradě Buchlov, od roku 1987 přešla do Památkové správy Buchlovice. Od roku 2006 je zaměstnána jako správce objektu – kastelánka SZ Buchlovice.
Nepodléhá CC

Mgr. Kateřina Konečná

 • správce objektu - kastelán
 • 734 469 039
Absolventka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru Pomocných věd historických, kde v současnosti pokračuje v doktorském programu. Od roku 2008 pracovala jako průvodkyně na zámku v Lysicích, následně i na hradě Veveří. V letech 2013 – 14 absolvovala kurz památkové péče v Praze. Do vily Stiassni v Brně nastoupila nedlouho po jejím zpřístupnění veřejnosti, v únoru 2015. Z počátku na pozici průvodce, poté jako vedoucí provozu a od ledna 2018 byla jmenována kastelánkou.