Česko-lichtenštejnská komise historiků

Zřízení a provozování webové stránky Česko-lichtenštejnské komise historiků

Realizováno v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009–2014. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Podstatou této iniciativy je vytvoření a propagace společné internetové stránky Česko-
Lichtenštejnské historické komise, jakož i doplnit webové stránky Národního památkového ústavu o nové informace, které obsahují jednak konkrétní výsledky práce Komise a zároveň i obohatí prezentaci památek ve správě Národního památkového ústavu, které mají historickou vazbu na rod Lichtenštejnů.  

Účelem projektu je vytvoření společné dvojjazyčné webové stránky Česko-
Lichtenštejnské historické komise posilující prezentaci dvoustranné spolupráci a přispívající k větší publicitě pozitivního obrazu Česko-Lichtenštejnska konkrétními výsledky v oblasti výzkumu společné historie. Tento projekt je logickým důsledkem první fáze aktivit této Komise realizované v letech 2012 - 2014, které byly především zaměřeny na základní výzkum či spíše na soustředění současných výsledků výzkumu a dále pak na zahájení společného vědeckého výzkumu. V současné druhé fázi činnosti Komise je pak kladen důraz kromě pokračování a posílení stávající spolupráce i na zajištění její větší publicity.

Konkrétním cílem tohoto projektu ve vazbě k Národnímu památkovému ústavu je doplnit webové stránky Národního památkového ústavu o materiály, které představují konkrétní výsledek práce této Komise, umístění odkazů na webové stránky Komise v rámci struktury webu Národního památkového ústavu, včetně prvků vizuální identity prezentující Komisi a umístění krátkých propagačních textů nebo obrazového materiálu, včetně např. genealogické mapy nebo biografických profilů konkrétních vlastníků a obyvatel jednotlivých památek ve správě Národního památkového ústavu hradu, které mají historickou vazbu na rod Lichtenštejnů.  

Články ke stažení:
 

TOMÁŠ KNOZ
Liechtensteinové, Morava a Valtice v 1. polovině 17. století
(Základní obrysy problematiky)

ELIŠKA FUČÍKOVÁ
Lichtenštejnský palác v Praze

TOMÁŠ KNOZ – VOJTĚCH DRAŠNAR
Konstrukce obrazu Lichtenštejnského knížecího domu v moravské památkové péči

TOMÁŠ KNOZ
Lichtenštejn, Ditrichštejn, Valdštejn – tři cesty k úspěchu

www.flcz-historikerkommission.li

www.czfl-komisehistoriku.cz